08-09-2021

Dag van de alfabetisering

Ieder jaar worden op 8 september de alfabetiseringscijfers van UNESCO gedeeld. Deze cijfers geven weer hoe het staat gesteld met de geletterdheid wereldwijd. In Nederland speelt laaggeletterdheid een rol in vele dagelijkse levens. Maar liefst 18% van alle mensen in Nederland, ongeveer 1 op de 6 mensen, kampt met laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder hier moeite mee. Vaak gaat dit gepaard met gebrekkige digitale vaardigheden. Wanneer iemand moeite heeft met deze vaardigheden is dit van grote impact op het dagelijks leven. Niet alleen is het lastiger een baan te vinden, ook ondervinden deze mensen vaker problemen met hun financiën en leven zij ongezonder.

Uitdaging voor gemeenten
Gemeenten willen iedereen in de samenleving een kans geven mee te doen met de maatschappij. Zo dus ook mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het is de laatste jaren een trend onder gemeenten om de hulp voor laaggeletterden te intensiveren. Van laagdrempelige hulp als een computercursus voor ouderen tot cursussen voor medewerkers van de gemeente om de signalen van laaggeletterdheid sneller te herkennen. Door integraal meer focus te hebben voor laaggeletterdheid kunnen inwoners sneller en doelgerichter worden geholpen. Wanneer inwoners bij de gemeente om hulp vragen kan indien nodig gelijk worden doorverwezen naar taalcursussen of computerhulp. Hiermee worden alle hulpvragen efficiënter beantwoord.

Integraal plan van aanpak laaggeletterdheid
Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering in 2019 ondertekende minister Ingrid van Engelshoven samen met de VNG afspraken over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid. Gemeenten ontvingen hiervoor dit jaar extra geld. Het doel van de afspraken is dat alle gemeenten in 2024 een integraal plan van aanpak laaggeletterdheid hebben gerealiseerd. Gemeenten moeten de kwaliteit van cursussen structureel controleren en checken of het aanbod nog voldoende aansluit bij de behoefte van inwoners. Gemeenten komen met deze afspraken voor een nieuwe uitdagende opgave te staan.

Meer weten?

Neem dan contact op met Tessa.

Mail Tessa