26-05-2021

Dag van onze stagiairs

Het stereotype beeld van de stagiair is degene die de koffie zet, meeluistert en aantekeningen maakt bij overleggen. Niets is minder waar bij Nautus! Reden genoeg om vandaag op de ‘dag van de stagiair’ onze stagiairs in de spotlights te zetten.

Stagiairs zijn voor Nautus onmisbaar. Zij dragen namelijk veel bij aan onze organisatie. Door de onderzoeken die ze uitvoeren voegen ze actuele kennis toe. Daarnaast werken ze mee aan onze opdrachten, waardoor ze ook de praktische kanten van ons werkveld goed leren kennen. Wij vinden het belangrijk dat onze stagiairs echt onderdeel zijn van de teams. Dit vloeit voort uit ons MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) beleid dat persoonlijke ontwikkeling en training op de werkvloer als speerpunten heeft. Stagiairs worden ondergedompeld in de Nautus Vrijdag. Die bestaat uit onder andere uit meedoen aan teamoverleggen, kennissessies, intervisie en niet te vergeten de vrijdagmiddagborrel.

De frisse blik en vragen van Camelia en David, houden mij scherp.
Inge Busschers adviseur Nautus

Op dit moment lopen Inge Willemsen, Camelia Nechar en David Wolf stage bij ons. Ieder komt vanuit een andere studie en brengt zijn of haar eigen kennis en frisse blik mee. En daar zijn we bij Nautus maar al te blij mee! Adviseur Inge Busschers: “Met Camelia en David werk ik aan een uitdagende opdracht op het gebied regionale inkoop Wmo en Jeugd. De frisse blik en vragen van Camelia en David, houden mij scherp. Scherp op de keuzes die ik zelf maak. En scherp op de beweegredenen van gemeenten bij het maken van beleid.”

Eén nadeel, maar verder vooral voordelen
Zitten er dan geen nadelen aan werken met stagiairs? Eigenlijk niet! Het enige nadeel is misschien dat we ons er soms oud door voelen. Het lijkt alweer zo lang geleden dat je zelf in de schoolbanken zat! Maar wat ons betreft zijn er vooral voordelen. Werken met stagiairs levert in ieder geval het volgende op:

    • Stagiairs zitten nog niet in een stramien en hebben een frisse blik;
    • Ze zijn flexibel;
    • Ze leren snel;
    • Het zijn je collega’s van morgen, als organisatie;
    • De feedback van een stagiair kan je weer bewust maken van de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en wat er misschien anders en beter zou kunnen.

En hoe ervaren de stagiairs het zelf?
Tijd voor diegene die vandaag in de spotlights staan! David en Camelia vertellen je graag over hun eigen stageperiode bij ons.

David “Het is voor mij ideaal dat Nautus naast de ondersteuning bij het schrijven van mijn scriptie ook de mogelijkheid biedt om praktijkervaring in het sociaal domein op te doen. Sinds we van start gegaan zijn met onze opdracht bij de gemeente Montferland heb ik al een hoop geleerd over hoe het proces rondom jeugdzorg en Wmo in de praktijk geregeld is. Gezamenlijk voeren we gesprekken, werken we stukken uit en bespreken we wekelijks de voortgang. De opdracht is voor mij een laagdrempelige en toegankelijke kennismaking met het werken voor Nautus, aangezien Inge fungeert als projectleider binnen de opdracht en daarmee ook aanspreekpunt is voor de gemeente. Dit biedt mij de kans om de inhoud in te duiken en te leren van de strategische keuzes die Inge maakt gedurende de opdracht.”

Camelia “Het mooie aan een stage bij Nautus is dat je naast afstuderen, ook inhoudelijk aan de slag mag. Samen met Inge en David implementeren wij een nieuwe inkoopstrategie. Hiermee vergroot ik mijn kennis over het sociaal domein én ervaar ik wat het adviesvak inhoudt. De variatie in werkzaamheden maakt dat een dag nooit saai is. Het ene moment zijn we druk bezig met het uitwerken van een plan van aanpak, het andere moment organiseren we een Kick-Off voor alle betrokkenen. Mijn stage bij Nautus staat ook in het teken van persoonlijke ontwikkeling. Onze opdracht en samenwerking daarin helpt mij verder te ontdekken waar ik goed in ben, wat mijn ontwikkelpunten zijn en welke rol ik aanneem in een team. Deze kennis is bijzonder waardevol zo vlak voordat je als afgestudeerde de arbeidsmarkt betreedt.”

Meer weten?

Wil je meer weten over werken of stage lopen bij Nautus? Neem contact op met Iris!

Mail Iris