03-08-2021Praktijkpraat

De ruimte in Dronten

Het is woensdagmiddag 14 juli, activiteitencentrum Leeuwen’Art in Dronten. Vier bezoekers spelen aan tafel een spelletje Mens erger je niet, terwijl een vijfde bezoeker aan de andere kant van een spatscherm de krant leest. Door COVID-19 is dat het maximumaantal personen dat nu tegelijk aanwezig mag zijn.

Activiteitencentrum het Leeuwen’Art (AC) is van de aanbieder Kwintes. Kwintes ondersteunt mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Dit is in de gemeente Dronten een belangrijk thema. Binnen de gemeentelijke themaplannen sociaal domein is veel aandacht voor het langer zelfstandig wonen, passende hulpverlening voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en sociale cohesie in wijken. Al jaren is Kwintes een partner van de gemeente. Naast het AC hebben zij ook een gemengde woongroep waar 24 mensen met een beschikking beschermd wonen samenwonen met burgers van Dronten. En een logeervoorziening met basisbegeleiding bij psychische problemen als mensen even niet thuis of op de woongroep kunnen verblijven. Goede initiatieven, en vooruitstrevend. Zo is de gemengde woonvorm gestart ruim voor publicatie van de visie Dannenberg.

Sinds een paar jaar is het AC gehuisvest op deze locatie, op verzoek van de gemeente is een nieuwe invulling gegeven aan het pand. Het was namelijk eerst een buurtkroeg met best wel wat overlast. De activiteiten variëren van het repareren van fietsen voor buurtbewoners, tot schilderen of werken in de moestuin. Maar er zijn ook genoeg puzzels te leggen en spelletjes te spelen. De inloop van het AC is gesubsidieerd en open voor iedereen. Er komen ook inwoners met een beschikking voor dagbesteding. Sommige activiteiten zijn dus voor iedereen, en sommige alleen voor een selecte groep. We ontmoeten Robbert van Dorst (Zorgmanager van Kwintes) en Harro Schouten (kok en begeleider op het AC).

Harro: “Samen met bezoekers kook ik drie keer per week maaltijden. Dat doen we zoveel mogelijk met de verse groenten uit de moestuin hier. Dat is leuk en uitdagend, en het gaat ook heel goed. We koken dan voor tien tot vijftien man, mensen uit Dronten komen dan langs om het op te halen. Eerder aten we ook gezamenlijk hier, dat was heel gezellig. Maar door de maatregelen rondom COVID-19 kan dat nu niet.”

Robbert: “Helaas mogen er nog maar vijf bezoekers tegelijk binnen zijn naast de begeleiders. Gelukkig kunnen mensen ook in de moestuin werken of een wandeling maken. Dan is er soms wel weer plek na een tijdje. Zo kunnen we toch nog veel mensen wat bieden in deze periode.”

Om de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis te realiseren zijn dit soort concepten erg belangrijk. De gemeente Dronten probeert dat ook zoveel mogelijk te faciliteren. Begin dit jaar is door de gemeenteraad een bestedingsvoorstel goedgekeurd waarin middelen beschikbaar worden gesteld voor initiatieven die het lokale zorg- en ondersteuningsveld versterken. Initiatieven van partners zoals Kwintes.

Harro: “De toekomst biedt hopelijk meer ruimte voor mogelijkheden. Letterlijk. De plannen om te verhuizen naar een nieuwe locatie zijn in de maak. Met als het goed is ook een grotere keuken! Als we de maaltijden meer promoten, weet ik namelijk zeker dat er meer animo voor gaat zijn.”

Robbert: “De nieuwe locatie biedt waarschijnlijk ook kansen voor nieuwe samenwerkingen, met andere partners. Dat is mooi, want dan kunnen we samen mooie dingen blijven doen. Maar we zijn ook al in gesprek met de gemeente over de huidige locatie, ze willen graag dat wij die aanhouden en een nieuw concept ontwikkelen of een huidig concept uitbreiden. Daar zijn wij ook enthousiast over, we komen vast tot iets moois!”

De gemeente Dronten is een plek waar mensen (partners, inwoners, ambtenaren) de ruimte krijgen om in gezamenlijkheid innoverende dingen te doen. Een mooie karaktereigenschap voor een gemeente, die nodig is voor de ambulantiseringsopgave!

Meer weten?

Neem dan contact op met Lieke!

Mail Lieke