28-03-2019Big Data Donderdag

De weg naar data-gedreven beleidsvorming

4.675.968.000. Zomaar een willekeurig getal? Nee. Het is het aantal gigabytes dat per dag op internet aan dataverkeer plaatsvindt. En die gigabytes stijgen nog steeds. Exponentieel. Ironisch genoeg wordt uiteindelijk maar 0,5% van alle data op de wereld ooit geanalyseerd. Kortom: we vergaren met z’n allen iedere dag een ongelooflijke hoeveelheid data, maar we doen er vervolgens weinig mee.

Hoe zit dat in het sociaal domein?

Binnen het sociaal domein is er ook veel, heel veel, openbare data beschikbaar. Variërend van gebruikscijfers van voorzieningen tot zeer specifieke financiële gegevens die inzicht geven in de situatie van individuele zorgaanbieders. Op zich is dit geen nieuws maar we zien dat deze data tot op heden onvoldoende benut wordt. Wij denken daarom dat het anders kan. En anders moet.

Op naar data-gedreven beleidsvorming

Alle gemeenten zijn volop bezig de transformatie in het Sociaal Domein verder handen en voeten te geven. Dat ziet er in elke gemeente anders uit. En dat is logisch aangezien uitdagingen per wijk en buurt sterk verschillen.

Er ligt een geweldige kans om de hiervoor noodzakelijke beleidskeuzes deels te baseren op basis van lokale, specifieke en harde cijfers. Data die momenteel beschikbaar is en dagelijks wordt aangevuld.

In de kern gaat het erom dat beleid niet uitsluitend op basis van verwachtingen en beelden wordt gebaseerd. Maar dat keuzes voor de beste zorg en ondersteuning voor inwoners gemaakt worden op basis van de juiste data.

Data als sleutel tot financiële grip

Los van beste zorg en ondersteuning is er ook een duidelijk financieel argument: de overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten is gepaard gegaan met een forse bezuiniging. Om de transformatie succesvol te laten zijn, is ook een financiële strategie nodig. De bouwstenen voor deze strategie liggen niet alleen binnen de gemeentelijke boekhouding en wettelijke kaders maar ook in echt inzicht hebben in het zorglandschap.

Van inzicht naar spelverdeler

Echt inzicht hebben in het zorg landschap positioneert gemeenten als spelverdeler. Een belangrijke en bepalende rol. Welke zorgaanbieders er financieel goed voor staan? Welke zorgaanbieders leveren de beste zorg? Waar liggen risico’s?

Belangrijke vragen die nog te vaak onbeantwoord blijven. Kennis en inzicht hebben in het landschap is een randvoorwaarde om echt succesvol te zijn in het realiseren van doelen.

Meer informatie?

Wilt u handreikingen voor data-gedreven beleidsvorming in het sociaal domein? Neem dan contact op met Stuart Weir of Rob Hammenga.

Meer info over data-gedreven beleid?

Neem dan gerust contact op met Rob Hammenga of Stuart Weir.

Mail Stuart