17-10-2021De strijd tegen armoede vs. de strijd tegen klimaatverandering

Een dilemma op Wereldarmoededag

Uit het rapport ‘de feiten over energiearmoede in Nederland’ van TNO dat eind september gepubliceerd is, blijkt dat meer dan een half miljoen Nederlanders leven in energiearmoede. Deze Nederlanders zijn gebaat bij een compensatie van de energiekosten. Echter is dat in strijd met de energietransitie waarbij men de CO2-uitstoot wil verlagen. Toch hoeven de energietransitie en energiearmoede elkaar niet te bijten. Het aanpakken van de energiearmoede kan namelijk de energietransitie versnellen.

Energiearmoede
Energiearmoede is een steeds groter wordend probleem. Vroeger werd de term energiearmoede alleen geassocieerd met huishoudens in derdewereldlanden die geen toegang hadden tot elektriciteit of gas. Tegenwoordig spreken we ook in de Noord- en West Europese landen over energiearmoede. De betekenis van energiearmoede is breder: ook huishoudens die een energierekening hebben die te hoog is voor hun inkomen vallen binnen de scope. Deze huishoudens hebben naast een te hoge energierekening, vaak ook een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Een voorbeeld van een huishouden dat leeft in energiearmoede, is een huishouden dat de verwarming niet aanzet om te besparen op de energierekening.

Versnellen energietransitie
Volgens TNO helpt het versnellen van de energietransitie om de energiearmoede te bestrijden en vice versa. Enerzijds kan je door meer huizen te verduurzamen de energietransitie versnellen en voorkomen dat huishoudens moeten leven in energiearmoede. Anderzijds kan je door het bewust maken en leren van huishoudens om te besparen op de energierekening energiearmoede aanpakken en de CO2-uitstoot verlagen. Voor beide sporen is wel gericht beleid op landelijk en lokaal niveau nodig. Hier ligt dan ook gelijk een rol voor gemeenten.

De gemeente als energiecoach
Gemeenten kunnen een grote rol vervullen om gelijktijdig de energiearmoede aan te pakken en de energietransitie te versnellen. De afgelopen jaren hebben daarom verschillende gemeenten een aanpak tegen energiearmoede opgezet: er worden energiecoaches ingezet.

Energiecoaches creëren bewustzijn bij inwoners over het energiegebruik van hun huishouden en demonstreren hoe ze energie kunnen besparen door het aanpassen van hun gedrag. Daarnaast brengen ze ook gratis energiebesparende producten in het huis aan, zoals radiatorfolie en tochtstrips. Een groot voordeel is dat de energiecoach een integrale aanpak hanteert. Omdat ze meerdere keren bij inwoners thuis komen, wordt niet alleen naar het (beperken van) energiegebruik gekeken. Ook eventuele andere (sociale) problematiek wordt in beeld gebracht.

Resultaat? Een besparing van gemiddeld €200 op de energierekening, minder energiegebruik binnen jouw gemeente én mensen die de regie herpakken over hun eigen leven. Dus gemeente waar wacht je nog op? Investeren in energiecoaches werpt zijn vruchten af!

Meer weten?

… over dit onderwerp. Neem dan contact op met onze Nauturiaan Larissa.

Mail Larissa