19-11-2019

Tessa zet de inwoner centraal: een kijkje in het leven van Maarten

Als adviseurs bij Nautus werken we met veel enthousiasme en betrokkenheid aan vraagstukken in het sociaal domein. Voor zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen mensen. Het is daarom van belang dat we contact hebben met deze inwoners en hun omgeving. Om zo de behoeften en wensen van de inwoner mee te nemen in onze aanpak.

Met deze waarden in haar achterhoofd nodigde Nauturiaan Tessa Kievits Karien Smits uit op de Nautus Vrijdag voor een kennissessie. Karien Smits maakte samen met haar partner een documentaire over haar broer Maarten Smits, die schizofrenie heeft en in een beschermd wonen voorziening van Kwintes woont. In de regio Flevoland, waar Tessa samen met collega Laureen Hulskamp momenteel de functie van regiosecretaris vervult, werden delen van Maartens levensverhaal als casus in de nieuwe visie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgenomen.

In de documentaire ‘stemmingmakerij in de bovenkamer’ neemt Maarten je mee in zijn leven.
Samen met Karien bekeken we op de Nautus Vrijdag de documentaire ‘stemmingmakerij in de bovenkamer’. In deze documentaire neemt Maarten de kijker gedurende 60 minuten mee in zijn leven. In deze film krijg je een beeld van Maarten’s ervaringen met wonen, werken, hobby’s, relaties en de betekenis van het contact met zijn familie, begeleiders, medebewoners en collega’s. Maarten vertelt over moeilijke perioden, zoals wanneer zijn stemmen hem de mond snoeren, zijn wietverslaving, eenzaamheid en dakloos-zijn. Na afloop gingen we in gesprek met Karien, die ons inzicht geeft in de effecten die verschillende beleidskeuzes op het leven van Maarten hebben.

 

Continuiteit in aandacht en begeleiding zijn belangrijk. Net zoals het bieden van passende ondersteuning, werk op maat en passende dagbesteding. Maarten schildert graag. Laat hem schilderen!
Tessa Kievits

Oprechte aandacht en inspelen op de behoeften van Maarten zijn belangrijk voor zijn herstel
In het sociaal domein bieden we ondersteuning en zorg aan vele ‘Maartens’. De documentaire over Maarten kent verschillende invalshoeken waaruit Nauturianen veel lessen trekken voor hun werk als adviseur in het sociaal domein. Zo liet de documentaire Nautus-adviseur Jelmer Joustra inzien hoe belangrijk het blijft om beleid met mensen te maken en dat we de wijk in moeten om te zien wat voor effect onze plannen hebben. Adviseur Larissa Jongenelen voegt daar aan toe dat we vooral ook de familie van de kwetsbare inwoner moeten betrekken. “Het gezin speelt een belangrijke rol in het leven van een kwetsbare inwoner en wordt in mijn ogen nog te vaak vergeten”.  Maartens levensverhaal maakte veel Nauturianen duidelijk dat oprechte aandacht en inspelen op zijn behoeften van groot belang zijn voor het herstel. Of kwetsbare inwoners nu in een beschermde woonomgeving leven of op zichzelf wonen en ambulante hulp krijgen.

Echt verschil maken voor de ‘Maartens’ in onze samenleving
Voor gemeenten ligt hier een belangrijke taak. Samen met de kwetsbare inwoner, zijn netwerk, zorgaanbieders en werkgevers kunnen zij mensen als Maarten op een zinvolle manier mee laten doen in de samenleving. Door meer passend aanbod te bieden op het gebied van wonen, werk, begeleiding en dagbesteding. Als adviseurs van Nautus is het van belang dit te signaleren en gemeenten hierbij te ondersteunen. Het levensverhaal van Maarten is een mooi aanknopingspunt om dit gesprek met elkaar te voeren en gemeentelijk beleid concreet en realistisch te maken.

Wil je de documentaire over Maarten ook bekijken?

Via deze link kan je de documentaire aanvragen. Tessa kan je ook in contact brengen met Karien. Stuur Tessa dan een mailtje of bel/whatsapp haar op 06-14971356.

Mail Tessa