14-01-2022

Een nieuwe wet, maar ondertussen…

Het is vandaag (14 januari) de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Een dag om de situatie van vluchtelingen en migranten onder de aandacht te brengen. Op deze dag wil ik een oproep doen aan de nieuwe minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid en de nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om bij elkaar op te koffie te gaan.

In Nederland is er het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan migranten. De 355 gemeenten zijn twee jaar lang intensief bezig geweest met de implementatie van de wet inburgering. Een inburgeringswet die vluchtelingen en migranten beter gaat ondersteunen bij het opbouwen van een leven in de Nederlandse samenleving. Helaas betekent dat niet voor iedere migrant goed nieuws op deze werelddag voor migranten en vluchtelingen. Door een administratieve kleinigheid, kunnen 11.000 statushouders hier geen gebruik van maken.

De grootste verandering in deze wet is dat de gemeente de wettelijke verplichting heeft om een inburgeringsstelsel aan te bieden. De gemeente heeft taalscholen geselecteerd, begeleid de inburgeraars gedurende hun traject en ondersteunt hen bij het vinden van een baan of vervolg onderwijs. De nieuwe wet is in vele opzichten een verbetering ten opzichte van de oude wet. Volgens de oude wet moeten statushouders de hiervoor genoemde zaken in grotere mate alleen doen. Dit resulteerde in het feit dat zij minder goed onderwijs kregen en minder goed integreerde in de samenleving.

‘11.000 statushouders krijgen minder goede begeleiding vanwege de datum die op hun verblijfstatus staat.’

Helaas kan niet iedere inburgeraar gebruik maken van dit nieuwe inburgeringsstelsel. Alleen inburgeraars die vanaf 2022 van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) te horen hebben gekregen dat ze (tijdelijk) in Nederland mogen verblijven, vallen onder deze wet. Begin november vorig jaar stuurde de G4 een brandbrief naar de Rijksoverheid met het bericht dat 11.000 statushouders de boot van de nieuwe wet missen. Zij hebben al een beschikking van de IND ontvangen en vallen dus nog onder de oude wet. Eigenlijk is dat gek, want ze worden pas dit jaar geplaatst in de gemeente.

Deze 11.000 statushouders krijgen minder goede begeleiding vanwege de datum die op hun verblijfstatus staat. Dit is een bijzondere en onnodige situatie. De gemeenten zijn immers klaar om de nieuwe wet uit te voeren. Ze begeleiden ook deze statushouders in de geest van de nieuwe wet, maar hebben niet de mogelijkheden zoals ze dat bij de nieuwe groep statushouders wel hebben.

Daarom wil ik op de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen een oproep doen aan Karien van Gennip en Eric van der Burg. De nieuwe Wet inburgering valt onder nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar de IND valt onder de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Beste leden van het nieuwe kabinet, ga eens bij elkaar op de koffie. Kijk wat de impact is van administratieve werkelijkheid op de levens van al die statushouders. De gemeenten zijn er klaar voor, laat hen ook deze statushouders het inburgeringsstelse bieden dat ze verdienen

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Nauturiaan Jelmer Joustra.

Mail Jelmer