13-09-2021

Financieel ontzorgen van statushouders – appeltje eitje?

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten zijn vanaf dat moment onder andere verantwoordelijk voor kwalitatief goed taalonderwijs voor inburgeraars, persoonlijke begeleiding en het bieden van maatwerk. Dit alles met als doel dat inburgeraars zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij.

Vanuit gemeenten een behoorlijke klus, maar voor de inburgeraars een enorme uitdaging. In drie jaar tijd wordt van hen verwacht dat zij lessen volgen om Nederlands te leren, de Nederlandse gebruiken leren kennen, een weg vinden in de Nederlandse samenleving en een (het liefst betaalde) baan vinden.

Om ervoor te zorgen dat dit lukt, is het van belang dat inburgeraars zich volledig kunnen focussen op het inburgeren. Stress of zorgen over randzaken kunnen deze focus doen verminderen, wat effect kan hebben op de inburgering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dit en heeft daarom onder andere het financieel ontzorgen als verplichting in de wet opgenomen.

Financieel ontzorgen?
Met het financieel ontzorgen van inburgeraars wordt bedoeld dat de gemeente de betalingen van de belangrijkste vaste lasten (huur, elektra, water, zorgverzekering) vanuit de uitkering van de inburgeraar overneemt. Dit kan bijvoorbeeld via een methode als budgetbeheer, waarmee de financiële zaken van een inwoner worden overgenomen. De gemeente is verplicht om alle inburgeraars met een bijstandsuitkering de eerste zes maanden nadat zij in de gemeente zijn komen wonen, financieel te ontzorgen.

In die zes maanden wordt een stabiele financiële situatie gecreëerd, start de inburgeraar aan zijn of haar inburgering en wordt de inburgeraar geholpen in zijn of haar financiële zelfredzaamheid. Dit alles zodat na zes maanden de inburgeraar in staat is alle financiële handelingen en administratie (duurzaam) op zich te nemen.

Appeltje eitje?
Ondersteuning van inwoners met financiële uitdagingen via bijvoorbeeld Budgetbeheer is een aanpak die gemeenten al kennen. Toen ik werd gevraagd om als projectmanager inburgering het dossier financieel ontzorgen op te pakken, dacht ik dat dit vrij simpel zou zijn. En wat heb ik mij daarin vergist! Binnenkort zal ik jullie meenemen in mijn ervaringen als projectmanager inburgering, de obstakels rondom financieel ontzorgen en mogelijke oplossingen.

Kan je niet wachten? Lees dan alvast de handreiking financieel ontzorgen!

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Nauturiaan Roos.

Mail Roos