30-03-2021Column

Geen potlood maar watervaste stift

Met een rood potlood hebben we op 17 maart jl. onze stem uitgebracht voor de Tweede Kamer. Vandaag op de internationale dag van het potlood (het kan geen toeval zijn!) maken de “oude” Kamerleden plaats voor hun gekozen opvolgers.

Een nieuw parlement
Morgen worden zij geïnstalleerd. Een Tweede Kamer die jonger en meer divers is dan de vorige en een Kamer die staat voor grote opgaven. Zeker vanuit het perspectief van de sociale vraagstukken waar gemeenten in belangrijke mate voor aan de lat staan. De vraag is wat zij voor de gemeenten en hun inwoners kunnen betekenen.

Gemeenten zitten klem
Want zoals de VNG vooruitlopend op de verkiezingen al aangaf: gemeenten zitten momenteel klem. Er moet iets gebeuren. “De financiën zijn niet op orde en de interbestuurlijke verhoudingen werken beklemmend in plaats van ondersteunend. De tekorten, die voortkomen uit keuzes van eerdere kabinetten, tasten de autonomie en de slagkracht van gemeenten aan om bij te dragen aan de oplossingen die Nederland nodig heeft om sterker uit de crisis te komen. De taken en middelen van gemeenten zijn niet in balans.”

Interbestuurlijk aan de slag
Kortom, er is werk aan de winkel. In de gemeenten én in Den Haag. In plaats van wijzen naar elkaar, de handen ineenslaan.

Gemeenten hebben behoefte aan goede en duidelijke afspraken. Niet met potlood ergens in de kantlijn, zodat ze later uit te gummen zijn. Maar met watervaste stift. Die door het papier heen drukt. Ik wens de nieuwe leden van de Tweede Kamer morgen een mooie installatie. En dan snel aan het werk! Samen met gemeenten.

Meer weten?

Neem contact op met Joost.

Mail Joost