17-11-2019Zo kan het ook!

Haagse schuldhulp voor jongeren

In de rubriek Zo kan het ook! werpen we onze blik op innovatieve manieren om (beleids)thema’s aan te pakken. In deze editie gaan we op bezoek in Den Haag. Het Schuldenlab070 heeft een integrale aanpak ontwikkeld om jongeren met problematische schulden te helpen en ze weer perspectief te bieden. Nauturiaan Joost Cornielje vertelt over het Jongeren Perspectief Fonds (JPF).

Tussen wal en schip
Veel jongeren met problematische schulden vallen in Nederland tussen wal en schip. Voor een regulier schuldhulptraject komen zij vaak niet in aanmerking door de aard en hoogte van het inkomen. Voor een regulier schuldhulptraject moet men namelijk een structureel inkomen hebben op bijstandsniveau. Studiefinanciering wordt niet als een volwaardig inkomen gezien. Jongeren die studeren en waarvoor de studiefinanciering de belangrijkste inkomstenbron is, vallen daardoor buiten de boot. Daarnaast is een voorwaarde voor het reguliere schuldhulptraject dat iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. We zien in de praktijk regelmatig dat jongeren met schulden stoppen met een opleiding, zodat zij een uitkering aan kunnen vragen of zodat zij aan het werk kunnen. Het is voor hen vaak de enige manier om in het reguliere schuldhulptraject te komen. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Daarnaast is er binnen het reguliere schuldhulptraject niet altijd voldoende ruimte om de juiste (maatwerk)begeleiding te bieden aan jongeren met problematische schulden.

Het Haagse Jongeren Perspectief Fonds
Het Schuldenlab070 heeft daarom een integrale aanpak ontwikkeld om jongeren met problematische schulden op maat te helpen en ze weer perspectief te bieden op een stabiele toekomst. Met het Jongeren Perspectief Fonds wil het Schuldenlab070 voorkomen dat jongeren met schulden verder afglijden in de samenleving. “Binnen het JPF maken we jongeren schuldenzorgvrij. Hierdoor zorgen we ervoor dat zij als volwassenen financieel gezonder zullen zijn”, aldus Larissa Jongenelen.

Wat is er uniek aan het JPF?
Er zijn twee unieke punten aan het JPF. Ten eerste de trajectbegeleiding. De trajectbegeleider is degene die de jongere tijdens het JPF traject begeleidt. De trajectbegeleider brengt samen met de jongere de problemen binnen de verschillende leefgebieden in kaart. Op basis hiervan worden doelen vastgesteld waar zij samen aan gaan werken. De trajectbegeleider vervult hierin verschillende rollen, zoals coach, trainer en mentor. Er kan tijdens het traject ook samengewerkt worden met andere begeleiders. De trajectbegeleider houdt hierbij wel de regie en is het aanspreekpunt, zo heeft de jongere één hulpverlener.

Ten tweede is de wijze van aflossen van schulden uniek. Het JPF verstrekt een saneringskrediet, waarmee de schulden worden afbetaald. Er ontstaat dan een restschuld van de jongere bij het JPF. Jongeren met studiefinanciering als belangrijkste bron van inkomen, een inkomen onder bijstandsniveau of geen inkomen, hoeven deze restschuld niet af te lossen. Deze jongeren moeten op (één van) de volgende terreinen een tegenprestatie leveren:

  • Maatschappelijke stage: Jongeren lopen een maatschappelijke stage om hun maatschappelijk bewustzijn te bevorderen, maar ook als tegenprestatie voor de samenleving die ze nieuwe kansen biedt;
  • Opleiding afmaken of terug naar school;
  • Werk behouden of vinden. 

Dit samen leidt tot het snel schuldenzorgvrij maken van jongeren, waardoor de stress afneemt of zelfs wegvalt. Hierdoor ontstaat er bij de jongeren ruimte om te werken aan eventuele andere problemen, waardoor zij aan hun toekomst kunnen bouwen.

Meer weten?

Meer weten over het JPF? Neem contact op met Joost Cornielje.

Mail Joost