24-10-2019Big Data Donderdag

Participatie van inwoners: hebben we het veel drukker?

Het is 2019. De afgelopen jaren groeiden de economie, het aantal banen én het aantal openstaande vacatures sterk. Vergeleken met tien jaar geleden hebben huishoudens gemiddeld meer te besteden. Maar wat betekent dat voor de maatschappelijke participatie in Nederland. Kunnen we zeggen dat deze meegroeit met de economie? Hebben we het veel drukker tegenwoordig?

De sociale staat van Nederland
Jaarlijks brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een rapport uit over de sociale staat van Nederland. Vorige maand is de editie 2019 uitgekomen. Een goed moment om de stand van zaken op te maken en de maatschappelijke participatie van Nederlanders onder de loep te nemen.

Maatschappelijke participatie
Onder maatschappelijke participatie vallen onder andere betaald en onbetaald werk, maar ook lidmaatschappen en politieke betrokkenheid. Het deel van de bevolking dat participeert op de arbeidsmarkt is vergeleken met tien jaar geleden toegenomen met 2,1% naar 77,2%, een toename van ruim 287.000 mensen. De gemiddelde arbeidsduur is al jaren 31 uur per week. Het aantal Nederlanders dat lid is van een vereniging, is de afgelopen tien jaar afgenomen van 76% naar 67%. Die afname zit vooral in lidmaatschappen voor bibliotheken en vakbonden. Het aantal Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet, schommelt al jaren tussen de 25% en de 30%. Vooral kerkgangers, hoger opgeleiden en ouderen zijn maatschappelijk actief.

Politieke participatie
Hoe zit het met de politieke participatie? Het totale aantal leden van politieke partijen is sinds 2000 toegenomen van 266.965 naar 315.019. Dit is een toename van 18%. Ongeveer 60% van de Nederlanders geeft aan tamelijk of zeer geïnteresseerd te zijn in politiek. De helft van de Nederlanders leest regelmatig iets over politiek en ongeveer 55% van de Nederlands is geneigd tot protest. Het percentage Nederlanders dat naar de stembus gaat fluctueert, maar er is geen dalende trend.

Zijn we veel drukker?
Kortom, de arbeidsmarktparticipatie is toegenomen, al lijkt de mate van maatschappelijke en politieke participatie overwegend stabiel. Er zijn wel wat kleine verschuivingen zichtbaar, zoals de afname van vakbondslidmaatschappen en de toename van politieke lidmaatschappen. Op basis van deze gegevens kunnen we niet concluderen dat we het veel drukker hebben. Waar komt dit beeld dan vandaan? Zit dat in de manier waarop we naar onze dagelijkse bezigheden kijken? De mate van vrijheid waarmee we onze dag kunnen indelen? Doen we meer tijdens de uren dat we actief zijn? Of dénken we alleen dat we het drukker hebben?

Wil je jouw kijk hierop delen?

Stuur Eva dan een mailtje! Ze praat er graag met je over door.

Mail Eva