18-05-2020

Het beste van Inburgering in twee regio's

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. Dit betekent echter niet dat gemeenten stil zitten. Zelfs in coronatijd zijn gemeenten druk in de weer om een goed en compleet aanbod aan te bieden voor elke nieuwkomer in de gemeente. Als adviseur bij Nautus lever ik hier in twee regio’s een bijdrage aan!

Intensief inburgeren in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
Sinds 1 november werk ik aan een opdracht in het programma ‘Wie ben je? Wat kun je? Wat heb je nodig?’. Dit is een innovatief programma dat inburgeraars nu al intensief ondersteunt tijdens hun inburgeringstraject dat sinds 2018 is opgezet. Het programma bestaat uit verschillende aspecten van het inburgeringstraject: de brede intake, een ondersteuningsplan en een vijftal voltijd routes. De brede intake begint al in het AZC waar gewerkt wordt aan een warme overdracht. De resultaten van deze intake worden in een ondersteuningsplan verwerkt met daarin de doelen voor de inburgering van de statushouder.

De statushouder kan dan inburgeren via voltijd inburgeringstrajecten waarin taal, inburgering en arbeidsparticipatie gecombineerd worden. In totaal zijn er vijf verschillende routes die passend zijn voor het niveau van de statushouder.

Het grote voordeel van de voltijd routes is het duale karakter en de modulaire opbouw. Een statushouder doet al tijdens zijn inburgering werknemersvaardigheden op en heeft de mogelijkheid na een module te wissel van route. Op deze manier kunnen statushouders niet alleen sneller inburgeren, maar ook sneller mee doen in de maatschappij. De voltijd routes zijn een samenwerking tussen de taalscholen, de gemeenten en het werkbedrijf om statushouders zowel binnen 40 weken, acht dagdelen per week te helpen met hun inburgering als te begeleiden naar onderwijs of werk.

Als projectleider is het mijn verantwoordelijkheid om het programma dit jaar tot een goed einde te brengen. Het is een leuke opdracht omdat je met veel verschillende partijen om tafel zit. Elke route heeft bijvoorbeeld een andere taalaanbieder. Ook leggen we de verbinding met andere gemeenten in de regio Noordwest Veluwe. Samen werken we om statushouders zo goed mogelijk te ondersteunen en processen te optimaliseren.

Het project wordt voor een deel gesubsidieerd uit AMIF en ESF subsidies waarbij er onderzoeken lopen naar de resultaten van het project. Met het programma helpen we daarmee niet alleen huidige statushouders met hun inburgering, maar doen we ook veel ervaring op die van pas komen bij de Veranderopgave Inburgering. We hoeven niet met een blanco papiertje te beginnen aan deze veranderopgave, maar gaan met een rugzak vol met leerervaringen de nieuwe Wet Inburgering tegemoet.

Mooie voorbereidingen in Raalte
Ook de gemeente Raalte is al voortvarend bezig met de Veranderopgave Inburgering. In de regio IJssel-Vecht is een goede samenwerking van belang, met meer gemeenten kan je vaker en sneller een inburgeringsroute starten waardoor statushouders minder lang hoeven te wachten tot zij met hun inburgering kunnen starten. Daarnaast is het ook belangrijk de kracht van een kleinere gemeente te benutten voor een lokaal afgestemde inburgeringsroute. Sinds 1 april mag ik als projectleider inburgering de gemeente Raalte helpen een goed inburgeringsaanbod op te zetten.

Ondanks het feit dat ik nog niet in de gemeente Raalte ben geweest vanwege de coronamaatregelen, weerhoudt dit ons niet om met goede moed aan de slag te gaan. Met het uitstel van de wet hebben we een half jaar extra om goed na te denken hoe we een goed afstemt inburgeringsaanbod neer kunnen zetten. Het half jaar extra gaan we goed gebruiken!

In twee regio’s werken aan dezelfde opgave
Beide gemeenten staan aan het begin van dezelfde opgave. Een voordeel van het werken in twee regio’s is dat je het ervaringen uit de ene regio meeneemt naar de andere regio. Op deze manier worden beide gemeenten versterkt in het inburgeringsaanbod. En dat is waar we als Nautus voor staan #Nautusversterkt!

Stuur me een mailtje...

…wanneer je meer wilt weten over de aanpak in Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Raalte. Een belletje of appje kan ook op 06-57156701.

Mail Jelmer