07-01-2020

Het jaar 2019: kommer en kwel?

Het jaar zit erop. Om maar even met een cliché te beginnen: het was een bewogen jaar. In het vijfde jaar na de grote decentralisaties in het sociaal domein werden harde conclusies getrokken: wijkteams verwijzen meer door naar duurdere zorg, kinderen met problemen komen te vaak niet op de juiste plek of worden te laat geholpen, de kosten van zorg blijven stijgen en de Participatiewet heeft nauwelijks voor extra banen gezorgd voor mensen met een beperking. Was het dan alleen maar kommer en kwel in 2019? Welnee!

Nederland behoorde in 2019 (wederom) tot de top 5 van gelukkigste en slimste landen. Ook staan we steevast in de top van veiligste, gezondste en rijkste landen van de wereld. Maar we zien om ons heen ook de mensen die dit niet ervaren. Mensen die niet of maar moeizaam meekomen in onze maatschappij. Kwetsbare mensen. Werkzoekenden, arbeidsgehandicapten, mensen met fysieke en/of psychische beperkingen, mensen met zorgvragen en ondersteuningsbehoeften. Ouderen, jongeren, gezinnen, nieuwe Nederlanders. Mensen die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Ga er maar aan staan
En gemeenten staan daarvoor aan de lat. In een uitermate complex krachtenveld: zoveel belangen te dienen, met beperkte middelen en te weinig tijd. Steeds weer worden er nieuwe eisen gesteld en steeds weer worden er andere verwachtingen geprojecteerd. Een continue noodzaak en urgentie om te veranderen. Het is nooit af. Je bent nooit klaar. Het kan en het moet altijd beter. Ga er maar aan staan.

Bij Nautus zijn we geboeid door deze opgave en de sociale vraagstukken die daarachter liggen. We geloven in de kracht van gemeenten en we hebben vertrouwen in de werking van de lokale democratie. En dat maakt ons uitermate gemotiveerd om gemeenten te versterken bij het realiseren van succesvolle veranderingen. In het belang van de kwetsbare mensen waar het uiteindelijk omgaat. Dát is wat ons drijft.

Nautus versterkt
In 2019 versterkten wij bijna 70 gemeenten in programma’s en projecten, met beleidsadvies en implementatiekracht en door organisatieontwikkeling. We boden inzicht en inspiratie en droegen bij aan innovatie. We brachten grip op financiën. We versterkten de lokale democratie en diverse inwonersinitiatieven. We werkten met gemeenten aan de verdere verbetering van maatschappelijke participatie, arbeidsparticipatie, jeugdzorg, bestaanszekerheid, armoedebestrijding, schuldenaanpak, sociale cohesie, inclusie, de aanpak van eenzaamheid, preventie, huishoudelijke hulp, maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en inrichting van de toegang.

We zijn pas net begonnen
En hoewel in 2019 al scherpe conclusies werden getrokken denken wij: we zijn pas net begonnen. Een nieuw jaar geeft weer nieuwe energie en nieuwe mogelijkheden. Ook in 2020 zetten wij met betrokkenheid, creativiteit en een gezonde dosis veranderkracht onze schouders er weer onder. Samen met gemeenten. Om succesvolle veranderingen te realiseren. Voor de kwetsbare mensen waar het om gaat.

Samen de schouders eronder zetten?

Onze energie werkt aanstekelijk. Joost Cornielje vertelt je er graag meer over. Bel of app Joost (0614971324) of maak een afspraak.

Maak afspraak