12-05-2023

Het LCGW-congres: Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dit geldt ook in onze wereld van het beleid in het gemeentelijk sociaal domein. Het is daarom belangrijk om elke dag weer nieuwsgierig te blijven en complexe vraagstukken anders te leren bekijken. Niet voor niets was ‘Anders kijken’ het thema van het jaarlijkse Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid congres (LCGW) Meer dan 100 gemeentelijke collega’s dachten op 11 mei mee en lieten zich inspireren voor de dag van morgen.

Anders kijken naar de Jeugdbescherming
Vanuit Nautus gaven onze collega’s Joost Cornielje en Inge Busschers een workshop over ‘Anders kijken’. Anders kijken naar het wicked-vraagstuk van de Jeugdbescherming. Want dat hier anders kijken (en doen) nodig is, is helder. Dit benadrukte Sharon Stellaart onlangs nog door middel van haar proefschrift over de ‘beleidstragiek’ in het beleid op passende onderwijs- en jeugdzorg. Het beleid draait in cirkeltjes. Door dit zogeheten Boemerangbeleid verbetert de situatie niet. Terwijl de vraag naar hulp voor kinderen en jongeren toeneemt.

De methode van het Nautus Atelier
We moeten dus anders kijken dan we deden. Maar hoe doe je dat dan? Bij Nautus ontwikkelden we de methode van het beleidsatelier. Dit is een manier die kan helpen om anders naar een complex maatschappelijk vraagstuk te kijken. Deelnemers aan onze workshop kwamen vanuit de Achterhoek, Limburg, Brabant en Twente. Ook zij zijn gefascineerd door de vraag hoe je anders naar zo’n vraagstuk kijkt. Meer weten over deze aanpak? Bekijk onze lunchbox Beter Besluiten met het Nautus Atelier.

Doe permanent alsof je op reis bent
Naast de workshops lieten we ons ook inspireren om anders te kijken door de sprekers van het congres. Tim S Jongers liet ons nadenken over onze blik op de kloof in de samenleving tussen hooplozen en hoopvollen. Kijk niet naar de ander, maar kijk naar onszelf bij het vinden van een brug. Kijk naar de invloed en het gedrag van de 15% van de mensen die aan de knoppen draait. Vanaf nu geen ‘wijksafari’s’ meer. Wat wel? Verdiep jezelf in anderen en in je eigen wijk, omgeving door te doen alsof je op reis bent. Want op reis doe je dat wel. Je staat open, je praat met mensen en je gaat op zoek en komt op plekken waar je niet zo vaak komt.

Ga die dialoog aan en creëer meer geluksmomentjes
En Anja Machielse sprak over ‘de afgehaakte mensen’. Wie zijn dat? En waarom zijn zij afgehaakt? Ook zij riep op tot de dialoog. Alleen zo doen afgehaakten weer mee in de maatschappij.
Jaap Bressers sloot de dag af met een urgente boodschap; creëer meer geluksmomentjes. Je hebt die invloed op anderen. Gebruik die ook en wees trots! Mijn take home van vandaag? Wees principieel bescheiden in wat je weet van de ander. Ga proactief op zoek naar de dialoog en benut de kennis van de ander. Het Nautus atelier krijgt hiermee een extra aanscherping!

Meer weten?

Neem gerust contact op met Inge Busschers om verder te praten over de jeugdbescherming en hoe het Nautus Atelier je verder kan helpen om met dit vraagstuk concrete stappen te kunnen maken.

Mail Inge