10-08-2020

Het sociaal domein heeft creativiteit nodig!

De afgelopen maanden heb ik mij verdiept in werk gerelateerde creativiteit voor mijn masterthesis. Wil jij weten wat ik hierover heb geleerd? De komende tijd neem ik je met een reeks van artikelen hierin graag mee. Vandaag het eerste artikel waarin ik uitleg wat werk gerelateerde creativiteit behelst en waarom dit juist in het sociaal domein van belang is.

Wat is werk gerelateerde creativiteit?
Werk gerelateerde creativiteit wordt vaak omschreven als het vermogen van medewerkers om te komen met nieuwe en nuttige ideeën om werk gerelateerde praktijken te verbeteren (Mumford, Hester & Robledo, 2012). Nieuwe en nuttige ideeën zijn ideeën die verschillend zijn van de huidige werkwijze en die waardevol zijn voor de organisatie en/of de hele sector (Kruyen & van Genugten, 2017). De implementatie van het creatieve idee is de eerste fase van innovatie waarbij het idee wordt omgezet in een nieuw(e) product, dienst of werkwijze bij de organisatie (Baer, 2012).

Waarom is werk gerelateerde creativiteit van belang?
Creativiteit in organisaties is een steeds belangrijke voorspeller geworden voor de performance van organisaties (Anderson, Potočnik, & Zhou, 2014). Creativiteit zorgt ervoor dat een organisatie zichzelf snel en beter kan positioneren ten opzichte van de ontwikkelingen in de context waarin zij opereert. Organisaties kunnen hierdoor beter omgaan met de uitdagingen die ontstaan door veranderingen in de context (Hurst, Rush & White, 1996).

Creativiteit in het sociaal domein?
In het sociaal domein is er sprake van veel veranderingen waar gemeenten zich continu opnieuw toe moeten verhouden. Gemeenten staan voor de opgave zich flexibel te organiseren zodat zij snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en hun dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Hierbij kan het gebruiken van de creativiteit van medewerkers een belangrijke meerwaarde zijn.

In het volgende artikel vertel ik je graag hoe je creativiteit in jouw organisatie kan stimuleren. Houd de updates van Nautus dus in de gaten als je hierin geïnteresseerd bent.

Meer weten?

Wil je doorpraten naar aanleiding van dit artikel; neem gerust contact met mij op!

Mail Mirjam