31-03-20203 tips

Hoe gemeenten zzp’ers helpen met TOZO

De crisis die veroorzaakt wordt door het coronavirus raast door ons land en raakt vele sectoren in het economisch hart. Het CPB voorspelt voor 2020 een krimp van de economie. Deze krimp raakt nu al Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers). Recent stelde het Rijk een maatregelenpakket samen om zzp’ers te ondersteunen. Voor het helpen van zzp’ers met behulp van dit pakket, zijn gemeenten aan zet. Hoe zorg je er als gemeente voor dat deze maatregelen goed worden uitgevoerd?

Wat is de TOZO?
Het kabinet kondigde op 17 maart een pakket aan met economische maatregelen die in ieder geval gelden tot 1 juni 2020. Onderdeel hiervan is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) voor zzp’ers. TOZO is specifiek bedoeld voor zzp’ers die hard worden getroffen door de coronacrisis en daardoor niet meer in staat zijn om financieel rond te komen. De TOZO is gebaseerd op het Besluit Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) en is een voorziening in levensonderhoud van maximaal € 1.500,- per maand. Bijzonder aan de TOZO zijn onder andere het ontbreken van een inkomenstoets van de partner en het niet uitvoeren van de levensvatbaarheid toets. Daarom kan sneller geld worden toegekend om in levensonderhoud te kunnen voorzien.

De TOZO voorziet in een grote behoefte. De gemeente Amsterdam meldt dat er 13.000 aanvragen zijn gedaan in anderhalve week en het Financieel Dagblad rapporteert dat er gezamenlijk ongeveer 10.000 aanvragen zijn gedaan in de gemeente Utrecht, gemeente Den Haag en de regio Rijnmond.

Wie voert de TOZO uit?
De introductie van de TOZO zorgt voor een grote toestroom van vragen van zzp’ers bij gemeenten. Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor de uitvoering van Bbz en worden ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO. De uitvoering Bbz wordt veelal gedaan in regionale samenwerkingsverbanden of het wordt uitbesteed. De samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties komen echter onder druk te staan door de toestroom aan aanvragen van zzp’ers, omdat zij nu ook de TOZO moeten uitvoeren.

Wat adviseert Nautus?
Effectieve en efficiënte uitvoering van de TOZO is belangrijk. Nautus adviseert daarom om met de volgende drie dingen rekening te houden:

  1. Zorg voor voldoende capaciteit om aanvragen te verwerken.

Wanneer er te weinig capaciteit is bij de uitvoerder van de regeling, zal dit leiden tot vertraging in de uitkering van de TOZO. Zzp’ers hebben soms weinig reserves. Om te voorkomen dat zzp’ers in financiële problemen komen, is snelle verwerking van aanvragen van belang. Dit voorkomt dat zzp’ers schulden opbouwen om in levensonderhoud te voorzien. Op de lange termijn voorkomt dit instroom in gemeentelijke schulddienstverlening.

  1. Zorg voor goede en actuele informatievoorziening.

Het is belangrijk dat de bedrijfscontactfunctionaris binnen de gemeente op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de TOZO. De bedrijfsfunctionaris kan wijzigingen en informatie delen op social media, fora en andere communicatiekanalen, waardoor zzp’ers eerder op de hoogte zijn. Dit voorkomt een overvloed aan vragen aan de uitvoerders van de regeling, die zich daardoor op het verwerken van de aanvragen kunnen richten.

  1. Houd zicht op zzp’ers aan wie TOZO is verstrekt en denk na over de dienstverlening na 1 juni.

De TOZO geldt (vooralsnog) tot 1 juni. Het is belangrijk om na te denken over een goede dienstverlening aan zzp’ers nadat de tijdelijke regeling stopt. Veel zzp’ers zullen dan nog steeds financiële ondersteuning of advies nodig hebben. Gemeenten zullen naar verwachting ook na de TOZO meer zzp’ers moeten ondersteunen dan daarvoor. Wees hierop voorbereid.

Wil je meer weten?
Heb je na deze tips nog vragen, wil je meer weten over de uitvoering van de TOZO of heb je advies nodig bij het vormgeven van de hulp aan zzp’ers na 1 juni? Neem dan contact op met Johanan Korevaar.

Vragen over uitvoering van de TOZO?

Heb je na deze tips nog vragen of heb je advies nodig bij het vormgeven van de hulp aan zzp’ers na 1 juni? Neem dan contact op met Johanan Korevaar.

Mail Johanan

Meer tips om door de coronacrisis te komen

Maak een creatieve match bij corona-uitdagingen!

De coronacrisis stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Maar met een...

5 tips die gemeenten door de Corona-storm loodsen

De effecten van het Corona-virus (en de maatregelen om het...

Voedselbanken onder druk tijdens coronacrisis

De komende periode beantwoordt Nautus vragen van gemeenten over de...

5 tips om het eenzaamheidsvirus aan te pakken

Koning Willem-Alexander omschreef het treffend: “het coronavirus kunnen wij niet...

Coronacrisis raakt werkgelegenheid kwetsbare groepen

Het coronavirus zorgt niet alleen voor een gezondheidscrisis, maar raakt...

Even geen Corona-bericht

Zijn er nog berichten die niet over Corona gaan? Gisteren...

Schuldhulpverlening op afstand: hoe werkt dat?

 Vanwege de corona-maatregelen komen schuldhulptrajecten in gevaar omdat fysiek contact...

Maatschappelijk opvang tijdens een maatschappelijke crisis

Dak- en thuislozen zijn mobiel, hebben meestal een lagere weerstand...
Lees meer