14-02-2023

Lieve gemeente...

“Wij leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid”. Dat was de eerste zin van de laatste Troonrede. Daarna volgde een sombere uiteenzetting van alle crises (meervoud) waarin we ons als land, als wereld, bevinden. Moeten we ze nog een keer opsommen? Nee. Laten we dat niet doen. Niet vandaag.

Waar we het wel over willen hebben? Nou, bijvoorbeeld over alle mensen die hun helpende hand uitsteken, soms in barre omstandigheden. Als dochter, vriend, buurvrouw, vrijwilliger, hulpverlener, lerares of agent. Zelden halen zij het nieuws, maar zij bewijzen dat liefde echt bestaat!

Toch verblindt de liefde ons niet. Er is een grote en groeiende groep mensen die zich onzeker voelen over hun toekomst. En die er ook weinig vertrouwen in hebben dat het beter zal worden. Juist jullie als gemeenten zien dat van dichtbij en spelen in op wat lokaal en regionaal nodig is. En wij geloven in jullie kracht.

Het moet wel anders en de druk is hoog. Er is innovatie nodig op allerlei terreinen. De organisatie moet wendbaarder. In de schaarse fysieke ruimte moeten keuzes gemaakt worden. Er moet ingespeeld worden op nieuwe mogelijkheden van digitalisering. En niet in de laatste plaats moet er gewerkt worden aan inclusie en aan herstel van vertrouwen. Ga er maar aan staan!

Het is enorm belangrijk werk. Wij zien iedere dag dat jullie je met hart en ziel inzetten voor onze samenleving en de aanpak van allerlei maatschappelijke vraagstukken, hoe ingewikkeld die vaak ook zijn. Een liefde die wij met jullie delen. Wij zijn er supertrots op dat we jullie daarbij helpen en dat we zo nauw met elkaar samenwerken. We hopen dat we dat nog heel lang mogen blijven doen!

Dit wilden we even kwijt.

Veel liefs van team Nautus