24-04-2020

Maak een creatieve match bij corona-uitdagingen!

De coronacrisis stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Maar met een creatieve aanpak zijn deze uitdagingen te combineren naar een oplossing. Klinkt ingewikkeld? We geven een voorbeeld! De lokale scouting is een populaire vereniging, die jonge inwoners activeert en naar buiten brengt. Door de coronacrisis zijn alle activiteiten opgeschort. En: ouders hun contributie terug, omdat de scoutingvereniging geen activiteiten meer organiseert. Hierdoor kan de scouting de huur van het pand en het loon van de medewerkers niet meer betalen. De scouting vraagt de gemeente om te helpen bij een oplossing.

Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank. De Voedselbank heeft te weinig capaciteit (personeel en locaties) om in de toenemende vraag te voorzien. Hier kan de scouting bijspringen. Zowel het pand als de scoutingstaf en eventuele vrijwilligers kunnen helpen een nieuwe locatie voor de voedselbank op te zetten of capaciteit te leveren bij een bestaande. In ruil voor deze inzet is de gemeente bereid de continuïteit van de scouting (financieel) te garanderen.

Wat inwoners nodig hebben
Gemeenten staan dicht bij hun inwoners en maken de impact van de crisis van dichtbij mee. De gevolgen voor de levens van alle inwoners zijn groot en voor een deel is de impact zelfs alarmerend. Werkloosheid vergroot de kans op problematische schulden en het beroep op de voedselbanken stijgt. Thuisblijven betekent isolatie en eenzaamheid of vergroot de kans op huiselijke problemen.

Behalve de gemeente staan ook veel maatschappelijke organisaties nabij deze mensen. Samen met de gemeente kan de inzet van deze organisaties het verschil maken voor de inwoners die hard geraakt worden door de coronacrisis. Echter staan veel van deze organisaties zelf ook onder druk door de crisis en de maatregelen. Welzijn en dagbesteding, zoals die bestond, is niet meer mogelijk. En lokale verenigingen, zoals de scouting, dreigen niet rond te komen. Ook voor hen kan de gemeente het verschil maken en dat is in veel gevallen ook nodig. De gemeente is voor de uitvoering van haar beleid vaak afhankelijk van deze lokale partners. Maar is het wenselijk om deze partners zomaar geld toe te stoppen, zodat ze de crisis doorkomen?

Uit het bovenstaande zijn twee uitdagingen te destilleren.

  • Uitdaging Inwoners: Door coronacrisis hebben inwoners vervangende, andere en aanvullende ondersteuning nodig. Enerzijds kan sommige bestaande ondersteuning niet meer ingezet worden en anderzijds is voor sommigen extra ondersteuning nodig.
  • Uitdaging Partners: Veel organisaties zijn afhankelijk van de gemeente via subsidies en inkoop. Door de coronacrisis kunnen sommige van deze organisaties hun product of dienst niet (op normale wijze) leveren en verliezen ze inkomstenbronnen. Dit kan ervoor zorgen dat deze organisaties omvallen. Als de gemeente afhankelijk is van deze organisaties voor het uitvoeren van haar beleid, kan dat de uitvoering van het beleid is gevaar brengen, ook na de crisis. De gemeente en deze organisaties zijn wederzijds afhankelijk.

Zoek een creatieve match!
Tussen deze twee uitdagingen zijn creatieve matches mogelijk! Spreek met partners en inwoners en zoek samen naar nieuwe of aanvullende vormen van ondersteuning. De vrijgekomen capaciteit bij lokale partners kan zo ingezet worden om aanvullende of nieuwe vormen van ondersteuning te bieden, die aansluit op wat inwoners nu nodig hebben. Via zo’n combinatie kan de gemeente de financiering richting de lokale partners continueren in ruil voor hun inzet. Zowel de geraakte inwoners als partners zijn zo in één keer geholpen.

Ook zoekende naar een creatieve match?

Neem contact op met Saskia en zij denkt graag met je mee!

Mail Saskia

Meer tips om door de coronacrisis te komen

5 tips om het eenzaamheidsvirus aan te pakken

Koning Willem-Alexander omschreef het treffend: “het coronavirus kunnen wij niet...

Coronacrisis raakt werkgelegenheid kwetsbare groepen

Het coronavirus zorgt niet alleen voor een gezondheidscrisis, maar raakt...

Even geen Corona-bericht

Zijn er nog berichten die niet over Corona gaan? Gisteren...

Hoe gemeenten zzp’ers helpen met TOZO

De crisis die veroorzaakt wordt door het coronavirus raast door...

Maatschappelijk opvang tijdens een maatschappelijke crisis

Dak- en thuislozen zijn mobiel, hebben meestal een lagere weerstand...

Schuldhulpverlening op afstand: hoe werkt dat?

 Vanwege de corona-maatregelen komen schuldhulptrajecten in gevaar omdat fysiek contact...

Voedselbanken onder druk tijdens coronacrisis

De komende periode beantwoordt Nautus vragen van gemeenten over de...

5 tips die gemeenten door de Corona-storm loodsen

De effecten van het Corona-virus (en de maatregelen om het...
Lees meer