29-03-2019Zo kan het dus ook!

MKBA: een wapen in de strijd voor beter beleid

In deze rubriek geven we praktische werktips en inspiratie mee die je direct kunt toepassen. Deze keer halen we onze inspiratie uit de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). De MKBA is een methode om het economische én maatschappelijke nut van een interventie in kaart te brengen. In aanvulling op de (meer traditionele) zakelijke business case -waarin kosten en opbrengsten puur vanuit het perspectief van de organisatie worden bekeken- besteedt een MKBA ook aandacht aan de kosten en opbrengsten voor de samenleving.

De financiële én sociale component
Gemeenten zijn niet te vergelijken met commerciële organisaties. Dus hoe zou een projectmanagementmethodiek uit het bedrijfsleven kunnen passen in het gemeentelijke sociaal domein? De ministeries van VWS, SZW, OCW en BZK hebben daarover nagedacht en presenteerden in 2016 de Werkwijzer kosten-batenanalyses in het sociaal domein. Net als in het bedrijfsleven wordt de basis voor de MKBA in het sociaal domein gevormd door de welvaartstheorie. De MKBA gaat echter uit van een welvaartsbegrip waarin ook ‘zachte’ waarden als gezondheid en cultuur worden meegenomen. Dit noemen we ‘sociale welvaart’: het gezamenlijke nut van alle individuen in een samenleving.

Optimalisatie van sociaal beleid
Gemeenten stellen sociaal beleid op met de gedachte dat dit leidt tot bepaalde gewenste resultaten. De vraag is of gemeenten daarbij rekening (kunnen) houden met alle informatie en onbewuste processen die een rol spelen bij de totstandkoming van dit resultaat. De MKBA helpt om vooraf na te denken over het effect van keuzes op de resultaten van beleid. Daarmee is de MKBA een middel om sociaal beleid in een vroeg stadium te optimaliseren.

Inspiratie
Ben je benieuwd hoe je een maatschappelijke kosten- en batenanalyse kunt gebruiken? Senior adviseur Lisette van der Hoeven heeft deze methodiek in meerdere gemeenten toegepast. Zij komt graag bij je langs om er meer over te vertellen. Inclusief tips om direct aan de slag te gaan!