06-03-2020

Nautus maakt werk van duurzame bedrijfsvoering

In onze aanpak hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Daarom werkt Nautus op basis van de principes en richtlijnen van ISO-26000.

Al 15 jaar versterkt Nautus gemeenten bij het aanpakken van sociale vraagstukken. Daarbij gaan we voor succesvolle veranderingen, die daadwerkelijk beklijven. In onze aanpak hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Ook onze ambities met betrekking tot duurzaamheid mogen niet alleen bij woorden blijven. Door middel van de principes en richtlijnen van ISO-26000 maken we dit concreet.

Geen loze woorden
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ is een containerbegrip. En een modebegrip. Iedereen loopt over van MVO- en duurzaamheidsambities. Maar wat doet iedereen nu echt? Uitgesproken ambities hebben wat ons betreft weinig toegevoegde waarde als ze geen concrete toepassing krijgen. Geen loze woorden. Daarom zijn we bij Nautus de afgelopen periode aan de slag gegaan met ISO-26000. Met behulp van deze internationale principes en richtlijnen, maken Nauturianen onze duurzaamheidsambities vanaf nu dagelijks meer en meer concreet in hun werk. En onze ambitie is om dit iedere dag en jaar na jaar weer een beetje beter te doen.

Het begint bij bewustzijn
Wanneer je je bewust bent van het feit dat alle besluiten die je neemt – als bedrijf of als individuele adviseur – invloed hebben op samenleving, economie en milieu kan je je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Benieuwd op welke thema’s wij de effecten van ons handelen op samenleving, economie en milieu wegen? Blijf dan onze website volgen, want vanaf april 2020 is daar alles te volgen.

Meer weten?

Neem contact op met onze manager bedrijfsvoering.

Mail Peter