06-10-2022

Onderzoek naar de dansende adviseur

Ik zie je fronsen: “Dansende adviseurs? Daar heb ik nog nooit van gehoord.” Ik leg het je graag uit. De afgelopen zeven maanden deed ik onderzoek bij Nautus naar de rol van de adviseur. En wat blijkt? De adviseurs van Nautus dansen. Het zijn dansende adviseurs met de gemeente als belangrijkste danspartner.

Een duidelijke rolidentiteit heeft voordelen
Gemeenten in Nederland werken steeds vaker samen met andere organisaties om maatschappelijke problemen op te lossen. Zo’n samenwerking vraagt om goede aansturing en begeleiding. De gemeente vertaalt dit meestal in een opdracht voor een externe adviseur. Juist omdat de adviseur van buiten komt, is het heel belangrijk dat de rol van de adviseur binnen die samenwerking duidelijk is. Want een duidelijke rolidentiteit heeft zo zijn voordelen. Zo draagt het bij aan een goede relatie tussen de adviseur en de adviesontvanger en komt daarmee de kwaliteit van het advies ten goede. Andersom kan rolonduidelijkheid de kwaliteit van het advies schaden.

Wat zijn de rollen van de adviseur?
Rolidentiteit is een lastig begrip. Rolidentiteit gaat om de interactie tussen de adviseur en de mensen die het advies ontvangen. En dat verschilt per opdracht én per adviseur. Zo zijn er meerdere manieren om de rol van de adviseur te beschrijven. Voor mijn onderzoek maakte ik een model waarin de verschillende rollen van de adviseur worden verdeeld in drie domeinen: project, kennis en proces. Het projectdomein bestaat uit rollen die gericht zijn op het realiseren van de projectdoelen. Ze rollen zijn erop gericht om in een korte tijd goede resultaten te behalen. Het kennisdomein omvat de rollen van de adviseur waarin een beroep wordt gedaan op zijn/haar kennis, kunde en ervaring. Tenslotte bestaat het procesdomein uit rollen die gericht zijn op het samenbrengen van mensen en het proces tussen deze mensen goed te laten verlopen.

Dansen vraagt wendbaarheid
Ik kwam er al snel achter dat je de drie domeinen zelden los van elkaar kunt zien. In de praktijk vullen ze elkaar aan. De resultaten in het ene domein kunnen niet worden behaald worden zonder het andere domein. En wat aan het begin van de adviesopdracht de verwachtingen en de behoeften waren, kunnen die tijdens je opdracht veranderen. Tegelijk verandert daarmee de rolidentiteit. Als je door je oogharen kijkt, zou je kunnen zeggen dat de adviseur danst over de verschillende domeinen. Soms met kleine passen en soms zelfs met passen terug of opzij. Dat vraagt om wendbaarheid. Zijn belangrijkste danspartner is de gemeente omdat haar beleving grote invloed heeft op de rolidentiteit. En om samen een vloeiende dans te dansen, moet de blik op de rol van de adviseur overeenkomen. Want vergis je niet; op elk van de domeinen zijn er valkuilen die rolonduidelijkheid kunnen veroorzaken en de relatie tussen de danspartners kunnen verstoren.

Meer inzicht door model
In mijn onderzoek laat ik aan de hand van het eerdergenoemde model zien dat de adviseur en de gemeente goed moeten afstemmen wat de gewenste rol is van de adviseur. Het model helpt de adviseur zijn rol, samen met de gemeente, vast te stellen. Door de rol van de adviseur met het model te beschrijven, kunnen de gemeente en de adviseur elkaar beter begrijpen. Zoals danspartners ook moeten weten welke dans ze dansen. Aan het eind van mijn stage heb ik mijn onderzoek met de adviseurs van Nautus gedeeld. Voor mij een generale repetitie voor mijn afstuderen en voor de adviseurs gaf het meer inzicht hoe ze met hun duidelijke roldefinitie nog beter hun werk kunnen doen. En op die manier de gemeenten te versterken.

Benieuwd naar mijn hele onderzoek? Via deze link kun je het onderzoek doorbladeren.

Meer weten?

… over het onderzoek naar de dansende adviseur? Neem dan contact op met Dorien Firet op telefoonnummer 06-44759362.