27-01-2022

Poëzieweek 2022

Deze week is het poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. Dit jaar voor de 10e keer, een jubileum! Het doel van de week is om iedereen de kans te geven in aanraking te komen met poëzie. Poëzie is een schrijfkunst, eigenlijk net als het schrijven van beleid. Er zijn ook zeker overeenkomsten te vinden. Maar er zijn net zo goed veel verschillen tussen beleid en poëzie.

De dichter Robert Frost omschreef poëzie ooit als: “Poetry is the kind of thing poets write”. Hiermee benadrukte hij de ondoorgrondelijkheid van poëzie. Poëten schrijven hun poëzie graag op een manier zodat lezers het op verschillende manieren interpreteren. Bij het schrijven van beleid wil je juist kristalhelder zijn. Wanneer beleid te poëtisch is geschreven, loop je het risico dat je collega’s in de uitvoering je stukken op verschillende manieren interpreteren. In het ergste geval kan dit ongelijkheid creëren tussen inwoners. Zij krijgen dan geen gelijke kansen.

Een ander verschil tussen het schrijven van beleid en het schrijven van poëzie, is dat het tweede niet altijd hoeft te rijmen. Beleid daarentegen moet wel altijd rijmen. Niet in een A-A-B-B schema, maar wel in een manier waarop het richtlijnen biedt: het moet rijmen met de doelstellingen van de gemeente en toepasbaar zijn in de praktijk. Als beleid onvoldoende rijmt, is het dan wel uit te voeren?

Als je beleid schrijft, wil je echter ook ruimte houden voor maatwerk. Immers is elk mens verschillend. Waar een persoon mogelijk baat heeft bij het zo snel mogelijk vinden van werk, heeft een ander mogelijk meer baat bij een langere zoektocht naar een duurzame werkplek. Hier hebben poëzie en beleid dus juist wel overeenkomsten, poëten houden namelijk ook ruimte voor maatwerk. Zo kan de ene lezer genieten van een gedicht van vier regels, waar de ander juist wegdroomt bij pagina’s vol met dichtregels. Ook verschillen poëten in hun dichtstijl, waardoor lezers kunnen kiezen welke stijl hen het meest aanspreekt.

Kortom, het schrijven van beleid en poëzie verschilt zeer. Als je gemeentelijk beleid schrijft als poëzie dan kunnen er problemen ontstaan. Echter, als je poëzie schrijft als beleid, dan zal je als poëet waarschijnlijk ook geen succes boeken! Wil je meer weten over poëzie? Deze week organiseren gemeenten over heel Nederland en Vlaanderen activiteiten zoals stadswandelingen waar gedichten worden voorgelezen en gedichtenwedstrijden. Ga naar www.poezieweek.com voor meer informatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Nauturiaan Eveline Maan.

Mail Eveline