Armoede & schulden in Almere: van vangnetten naar een programma met impact

De ambitie van de gemeente Almere voor het terugdringen van armoede en schulden was helder: écht aanpakken. Het moest definitief anders. Van vangnet met allerlei regelingen naar het voorkomen en gestructureerd aanpakken van financiële problemen bij inwoners.

De gemeente Almere formuleerde ambitieuze doelen die behaald moesten worden:

  • betere kansen voor kinderen in arme gezinnen.
  • Inspelen op ‘life events’ zoals echtscheiding, volwassen worden en werkloosheid.
  • Betere samenwerking met schuldeisers.
  • Professionele hulp voor mensen met financiële problemen laagdrempeliger en eenduidiger organiseren.
  • Stimuleren en faciliteren van bedrijven en maatschappelijke initiatieven die zich inzetten voor mensen in armoede.

Zo’n ambitie realiseer je niet van de ene op de andere dag. De oplossing? Het ‘Programma Armoede en Schulden,’ een programma dat concrete, innovatieve projecten samenbrengt. De gemeente Almere schakelde ons in om dat programma op te zetten en zo alle veranderingen in banen te leiden. Ons doel was om een programma neer te zetten dat houvast en focus biedt, stuurt en meetbaar is. Maar vooral ook overdraagbaar. Zodat de medewerkers van de gemeente het zelf verder konden.

Veranderen = heel veel verhalen vertellen

Veel veranderingen beginnen klein. Die eerste inspanningen vertalen zich nog niet in effecten op grote schaal, zoals een daling van het aantal mensen met schulden. Het is dan ontzettend belangrijk dat de raad en maatschappelijke partners vertrouwen houden in de verandering.

Het helpt enorm als je laat zien wat er allemaal gebeurt, wat er al aan het veranderen is en wat dat betekent in het leven van inwoners. Daar hebben we veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door een update te maken en interactieve bijeenkomsten te organiseren. Raadsleden en partners zijn er vaak super trots op dat ze vanuit hun rol ook een steentje bijdragen.

Programma brengt focus én beweging

Allerlei projecten zijn nodig om de beoogde verandering voor elkaar te krijgen. Denk aan een nieuwe manier om kinderen in arme gezinnen te bereiken. Of de opzet van een online platform en een beursvloer waar bedrijven en maatschappelijke initiatieven elkaar kunnen vinden om samen mensen in armoede te helpen. Maar ook het concreet maken van een samenwerking met huisartsen over de signalering van financiële problemen. Zo zijn er tientallen projecten die allemaal bijdragen aan de doelen die Almere wil bereiken.

Het werken met een programma geeft een ruggengraat aan al die veranderprojecten, zowel intern als extern. En dat is nodig. Want de middelen en de beschikbare tijd van mensen zijn beperkt. Ook communicatie tussen de vele activiteiten is belangrijk om te organiseren. Programmatisch werken maakt dan echt het verschil!

Op volle kracht vooruit

Het programma staat inmiddels stevig. De eerste periode van het kwartiermaken is afgesloten en het programmamanagement is overgedragen aan de gemeente Almere. We zijn trots op wat er staat. Niet alleen op de mooie stappen die gezet zijn maar juist ook op het team waarmee we zo intensief hebben samengewerkt. Dit is precies wat we als Nautus willen: een erfenis achterlaten en onze opdrachtgever in staat stellen om het (weer) zelf op te pakken.

Meer weten over dit project?

Kosha Schipper vertelt je er graag meer over.

Stuur een mail

Relevante projecten

Rijswijkse schuldenaanpak voor jongeren

18 jaar oud worden, dat betekent nogal wat. Vanaf 18...

Wat betekent de Spreidingswet voor gemeenten?

De Eerste Kamer stemde op 23 januari 2024 in met...

MidzomerMokum zorgt voor continuïteit en talentontwikkeling

Maandagmorgen, 4 september. Na zes weken zomervakantie stromen de Amsterdamse...

Vergroot het bereik en de impact van de Arnhemse inkomensregelingen

De gemeente Arnhem wilde versterking; de lokale inkomensregelingen hadden een...
Terug naar alle projecten