Armoedebestrijding in de Noordoostpolder: de samenleving aan zet

Niet alleen voor, maar met inwoners plannen maken en uitvoeren. Dat is een droom van veel gemeenten. De gemeente Noordoostpolder bracht met onze ondersteuning een nieuwe manier van beleid maken in de praktijk.

De gemeente Noordoostpolder kan de armoedeproblematiek niet alleen oplossen. Het heeft hierbij de hulp nodig van inwoners en maatschappelijke partners. Daarom stelde Nautus namens de gemeente een ontwikkelagenda op. Samen met een netwerk van inwoners, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals.

De ontwikkelagenda beschrijft welke thema’s het netwerk wil aanpakken op het gebied van armoedebestrijding. De agenda vormt de basis voor de versterking van het armoedebeleid in de komende jaren.

Doelen van de ontwikkelagenda
• Voorkomen dat inwoners financiële problemen krijgen
• Méér inwoners in armoede bereiken
• De ondersteuning beter aansluiten op de behoeften van inwoners

Een nieuwe manier van beleid maken
De gemeente Noordoostpolder koos met de ontwikkelagenda voor een nieuwe aanpak in het maken van beleid. Een aanpak die hoge betrokkenheid vraag van inwoners, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, professionals en de gemeente zelf. Onze rol? Het uitdagen van alle betrokkenen om mee te denken, maar ook om zelf plannen te maken en uit te voeren. Zo kon de gemeente ieders kennis en kunde optimaal benutten in de strijd tegen armoede.

Leren loslaten is leuk
De gekozen aanpak vraagt om loslaten. Het is echter een misvatting om te denken dat de gemeente zelf geen rol meer heeft in de beleidsontwikkeling.
De gemeente moet juist duidelijk aangeven wat er van het netwerk wordt verwacht. En randvoorwaarden (zoals geld, tijd en noodzakelijke regels) scheppen waarbinnen werkgroepen hun plannen kunnen uitwerken.

Intensief proces
De oproep om mee te denken en te werken aan het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Noordoostpolder leidde tot een grote opkomst van inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals. In een aantal brede bijeenkomsten werden de thema’s besproken die een plek moesten krijgen op de agenda.

Eind 2017 was de ontwikkelagenda af. Hierna volgde een spannende uitdaging. Want wie zou het heft in handen nemen om de plannen ook echt waar te maken? Er werden werktafels opgezet die enthousiast aan de slag gingen.

Maar er waren ook werktafels waarbij ideeën moeizamer van de grond kwamen. Aan deze tafels zaten vaak wel personen met enthousiaste ideeën, maar ontbrak iemand die het voortouw nam om die ideeën te vertalen in concrete plannen. Waar nodig schoven we daarom bij de werktafels aan voor ondersteuning in de planvorming.

We ontdekten ook dat niet iedereen zelf plannen wil invullen. Er was een groep inwoners en professionals die graag meedacht, maar de ideeën uiteindelijk in de vorm van een advies aan de gemeente overdroeg. In deze situaties verwerkten wij de adviezen zelf in nieuwe werkbare plannen.

Het netwerk dat werkt
Inmiddels heeft het netwerk de eerste resultaten van de ontwikkelagenda gerealiseerd. Zo komt er een meedoenpakket voor kinderen in armoede, kan ieder kind in een gezin met een laag inkomen een zwemdiploma halen en maakten we een overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden voor minima.

Op weg naar nieuw beleid

Het thema armoedebestrijding leent zich goed voor een aanpak waarin gemeenten intensief samenwerken met inwoners, professionals en andere betrokkenen. Op armoede rust nog altijd een taboe en schaamte zorgt er vaak voor dat inwoners geen hulp zoeken. Gemeenten kunnen dit doorbreken door goed te luisteren naar de samenleving en zo te ontdekken welke behoeften er zijn. Om vervolgens met elkaar meer mensen in armoede te bereiken en helpen.

Meer weten over dit project?

Stuart vertelt je er graag meer over.

Stuur een mail

Relevante projecten

Rijswijkse schuldenaanpak voor jongeren

18 jaar oud worden, dat betekent nogal wat. Vanaf 18...

Wat betekent de Spreidingswet voor gemeenten?

De Eerste Kamer stemde op 23 januari 2024 in met...

MidzomerMokum zorgt voor continuïteit en talentontwikkeling

Maandagmorgen, 4 september. Na zes weken zomervakantie stromen de Amsterdamse...

Vergroot het bereik en de impact van de Arnhemse inkomensregelingen

De gemeente Arnhem wilde versterking; de lokale inkomensregelingen hadden een...
Terug naar alle projecten