Convenant met lokale bewindvoerders

De afgelopen 100 dagen versterkte Nauturiaan Tessa van Asten de gemeente Weststellingwerf. Hierbij ontwikkelde zij beleid op het gebied van armoede & inkomen en maakte zij de vertaling naar de praktijk. Hierbij hielp Tessa bij het opzetten van een convenant tussen gemeenten en lokale bewindvoerders. Tessa vertelt in dit artikel meer over deze opdracht.

Vertalen van beleidsontwikkeling naar praktijk
Alle beleidsontwikkelingen hebben tijd nodig om de juiste weg naar de praktijk te vinden. Zo ook bij de Wet gemeentelijk Schulphulp verlening (Wgs). Deze wet geeft handvatten voor het bieden van passende ondersteuning bij schulden aan hun inwoners. Schulden lopen soms zo hoog op dat bewindvoerders en rechters erbij betrokken raken. Wil de gemeente passende ondersteuning aan haar inwoners kunnen bieden, dan is een goede samenwerking met de rechtbank en bewindvoerders belangrijk. De gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 een extra handvat om haar inwoners beter te ondersteunen: het adviesrecht.

Adviesrecht
Met het adviesrecht hebben gemeente de mogelijkheid om de rechter te adviseren over oplossingen bij problematische schulden. Denk hierbij aan schuldenbewind of gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit advies kunnen gemeenten uitbrengen nadat de rechter het schuldenbewind heeft ingesteld. Gemeenten adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Maar wat betekent dit nieuwe recht voor de gemeente Weststellingwerf? Hoe ziet een samenwerking met bewindvoerders eruit? En hoe brengen we dit in de praktijk?

Succesvolle veranderingen in de schuldhulpverlening, maak je samen!
Tessa van Asten

Betrekken bewindvoerders
Om een goed beeld te krijgen van de praktijk, en om voldoende draagkracht te krijgen voor de nieuwe plannen is het belangrijk alle betrokkenen te spreken. De gemeente Weststellingwerf heeft daarom thematafels georganiseerd. Aan deze tafels sloten lokale bewindvoerders aan. De gemeente is met deze bewindvoerders in gesprek gegaan: Hoe gaan we dit doen? Wat vinden jullie belangrijk? Uit deze gesprekken kwam de wens voort voor een convenant tussen de gemeente en bewindvoerderskantoren. Een convenant die liefst zo breed mogelijk, dus niet alleen door gemeente Weststellingwerf, gedragen wordt.

Convenant bewindvoerders
Het convenant stimuleert bewindvoerders om te voldoen aan de kwaliteitseisen. En geeft hen tegelijkertijd de rust dat de gemeente het adviesrecht niet zal toepassen op hen zolang zij zijn aangehaakt bij het convenant.

Het convenant blijft niet bij de gemeente Weststellingwerf. Samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland zal eind van de zomer met betrokken lokale bewindvoerders het convenant worden ondertekend. Zodra het convenant is ondertekend zal de aanvraag tot toegang tot het adviesrecht bij de rechter worden ingediend. Zo realiseren we samen succesvolle veranderingen binnen de schuldhulp verlening!

Vraag achter de vraag
Toen ik begon bij de gemeente Weststellingwerf vroegen zij om advies of de gemeente wel of geen gebruik moest maken van het adviesrecht. De opdracht resulteerde niet alleen in een advies, maar ook in een breed samenwerkingsconvenant met drie gemeenten en de lokale bewindvoerders!

Na een jaar wordt er geƫvalueerd en kunnen we concluderen of het adviesrecht, en deze manier van samenwerken voor de lange termijn wordt doorgezet.

Meer weten?
Nautus helpt meerdere gemeente om op een succesvolle manier impact te maken in het schuldendomein. Klik eens verder om te zien welke aanpak de gemeente Harderwijk heeft gekozen.

Wil je meer weten over de veranderingen binnen bewindvoering? Nautus heeft veel kennis opgedaan over bewindvoering en deelt deze kennis graag! Hiervoor hebben wij een lunchbox ontwikkeld. De lunchbox is een gratis workshop die wordt gegeven op jouw locatie. Kijk voor meer informatie over de lunchbox hier.

Meer weten...

…over de aanpak van Weststellingwerf? Tessa van Asten vertelt je hier graag meer over!

Mail Tessa