Divosa publiceert handreikingen Wet inburgering

Nadat Divosa begin maart de handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid publiceerde, verscheen vorige week ook de handreiking leerroutes. Met de door Nautus geschreven handreikingen ondersteunt Divosa gemeenten bij de voorbereidingen op en de implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. Doe er je voordeel mee!

Handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid
Deze handreiking richt zich specifiek op financiële ontzorging van bijstandsgerechtigde asielstatushouders in het nieuwe inburgeringsstelsel. De handreiking gaat in op het doel, de wettelijke vereisten en de verschillende aanpakken om bijstandsgerechtigde asielstatushouders financieel te ontzorgen en te stimuleren tot financiële zelfredzaamheid.

Handreiking Leerroutes
Deze handreiking geeft een – voor dit moment – zo compleet mogelijk overzicht van de drie leerroutes van het nieuwe inburgeringsstelsel: B1, Onderwijs en Zelfredzaamheid (ook wel: de Z-route). Aan welke wettelijke taken moeten gemeenten voldoen en welke aanvullingen kunnen zij daarop naar eigen inzicht doen?

Ondersteuning voor gemeenten
De handreikingen werd in opdracht van Divosa geschreven door Nauturianen Roos van der SteijleJelmer Joustra en Joost Cornielje. Divosa, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) ondersteunen gemeenten samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de voorbereidingen op en implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. Meer handreikingen (de handreiking inkoop en het model plan van aanpak) zijn te vinden op de website van Divosa.

Vragen?
Hebben jij en je collega’s nog vragen? Benader dan een van de betrokken Nauturianen of neem direct contact op met jullie regiocoördinator bij Divosa.