100 dagen later in...

Een werkende keten

In opdracht van de gemeente Meppel hebben Nauturianen Marcel Moes en Lieke Veldhuis een koersdocument voor het participatiebeleid binnen de gemeente opgesteld. Marcel en Lieke spraken met teamleider Lidy van de Vijver en beleidsadviseur Hetty Thijsen van de gemeente Meppel over hun ervaringen, 100 dagen na oplevering van het rapport.

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met het participatiebeleid?
Een grote groep mensen dreigt minder goed mee te komen met de ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Wij als gemeente willen bruggen slaan tussen deze groep en allerlei vormen van ondersteuning die wij als gemeente aanbieden. Wij willen nu keuzes maken om ook klaar te zijn voor de toekomst, mocht de arbeidsmarkt weer krimpen.

Wat heeft Nautus voor de gemeente Meppel gedaan?
Nautus heeft voor ons het koersdocument ‘Een werkende keten’ opgesteld. Hierin is beschreven welke groep inwoners van de gemeente Meppel een participatievraag heeft en welke wijzigingen we verwachten in de nabije toekomst, denk bijvoorbeeld aan de wet inburgering. Van daaruit is in kaart gebracht:

    • welke vormen van gemeentelijke ondersteuning nodig zijn;
    • welke beleidskaders hierbij gelden;
    • wat dat van de huidige uitvoering vraagt.

Daarbij is ingezoomd op de huidige samenwerking tussen partners in de keten van activering tot passend werk. Gezocht is naar manieren om overlap in de dienstverlening te voorkomen en de verbindingen tussen de ketenpartners te versterken.

Welke participatievoorzieningen waren al beschikbaar?
Binnen de gemeente Meppel ligt een mooie infrastructuur voor de inrichting van een participatie-netwerk. Zo is er een activeringscentrum in de vorm van MensA. Deze laagdrempelige voorziening is gepositioneerd op het grensvlak van zorg en activering. Inwoners kunnen er terecht voor een laagdrempelig aanbod, ontmoeting en steun bij elkaar.  Er is een leerwerkcentrum (LWC) waar werkzoekenden arbeidsritme, werkervaring en vakgerichte scholing opdoen, samenwerken en persoonlijke begeleiding krijgen. Bij het leerwerkbedrijf Reestmond kunnen inwoners terecht voor een beschutte werkplek of een leerwerkplek als opstap naar een reguliere, betaalde baan.

Waar lagen nog verbeterkansen?
Nautus heeft voor ons vastgesteld dat de basis goed is, maar dat we moeten zorgen voor een sterkere samenwerking tussen de ketenpartners. Het gebruik kan efficiënter en door het inbouwen van meer flexibiliteit kunnen we makkelijker meebewegen met de economische conjunctuur.

Hoe zijn jullie met de adviezen verder gegaan?
Het resultaat is het rapport ‘Naar een werkende keten’ met daarin zo’n honderd concrete acties die samen een actiegericht programma vormen dat wij nu systematisch aan het afwerken zijn. Verder zijn we onze organisatie anders aan het inrichten en worden afdelingen georganiseerd op de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Ook is er op advies van Nautus een ketenregisseur benoemd, die regie voert op de keten en de ketendoelen bewaakt.

Wil je meer weten?

Stuur Lieke Veldhuis gerust een mailtje. Zij vertelt je graag meer over de ervaringen in Meppel.

Mail Lieke