Evaluatie toont aan: Amsterdams Programma Veerkracht hielp veel ondernemers door coronacrisis

Begin juni presenteerde Wethouder Groot Wassink de evaluatie van de Amsterdamse ondernemersdienstverlening tijdens de coronacrisis aan de raad.

De gemeente Amsterdam stelde tijdens de coronacrisis het programma Veerkracht op dat veel ondernemers door de crisis heeft geholpen. Nu dit programma is afgelopen, was het hoogtijd voor een evaluatie waarbij de successen en verbeterpunten van het programma zijn opgenomen. Aan de hand daarvan is een plan gemaakt om Amsterdamse ondernemers te helpen bij een eventuele nieuwe crisis en zijn aanbevelingen gedaan om de huidige dienstverlening te verbeteren.

Van of-of naar en-en
Net als in veel andere gemeenten waren er voor de coronacrisis twee mogelijkheden voor ondernemers. Of ondernemers konden in tijden van crisis aanspraak maken op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), of zij zochten een baan in loondienst via de bijstand. Een lastige situatie waar beide opties vaak als suboptimaal werden gezien door de ondernemers. Tijdens corona moest de gemeente op zoek naar manieren om de ondernemers te ondersteunen. En zij maakten met het programma Veerkracht onder andere mogelijk dat ondernemers niet meer hoefden te kiezen. Het was niet meer de keuze tussen de Bbz of een baan via de bijstand, maar ondernemers werden al geholpen met het zoeken naar een (parttime) baan voordat de bijstand om de hoek kwam kijken. 

Samenwerking stimuleren
Nauturiaan Eveline Maan schreef de evaluatie en voegt zelf nog een bijkomend voordeel toe. “Door die crisis moest men meer samenwerken en het programma Veerkracht heeft de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen en buiten de gemeente echt gestimuleerd. Met als grote winst dat ondernemers hun onderneming behouden en daarnaast ook parttime konden werken. Dat is superfijn want de eigen zaak is toch je passie en je leven en dat kan nu blijven bestaan.”  

Aandacht voor nazorg
Ondernemers voelden zich erg geholpen door Veerkracht. Bij het klanttevredenheidsonderzoek kwam als verbeterpunt naar voren dat nazorg nog aandacht verdient. Meer coachingssessies en een langere begeleiding. De gemeente bekijkt hoe deze leerpunten nog sterker in de dienstverlening terug kunnen komen. 

Ook politiek verslaggever Tim Wagemakers van het Parool berichtte 6 juni over de presentatie aan de raad en meldde: 90% van de zzp’ers die aanklopten voor extra hulp kan zelf weer rondkomen.  

Meer weten over de evaluatie van Veerkracht?

Neem dan contact op met Nauturiaan Eveline Maan en ze vertelt je er graag meer over.

Mail Eveline