Grip op subsidies in Almelo

De gemeente Almelo verstrekt jaarlijks subsidies aan uiteenlopende organisaties die, met inzet van subsidies, een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. De gemeente Almelo wil de effectiviteit van deze subsidies verhogen door het subsidieproces scherper in te richten. Met meer grip vanuit de gemeente. In dat proces spelen de adviseurs van de gemeente Almelo een belangrijke rol.

Focus, aanpak en vaardigheden
Nauturianen Saskia Timmer en Dirk Wijkstra hebben het Almelose team van adviseurs begeleid in een tweetal sessies. Deze stonden in het teken van het creëren van focus, het neerzetten van een aanpak en het werken aan vaardigheden. Op interactieve wijze is gewerkt aan het neerzetten van een opzet voor een ‘SMART’ subsidieuitvraag en het voeren van een goed adviesgesprek met de inhoudelijk opdrachtgever.

Blijven leren en verbeteren
De Almelose adviseurs werken nu verder aan hun adviesvaardigheden en het toepassen van het verbeterde subsidieproces. In het reguliere subsidieoverleg staat intervisie regelmatig op de agenda. Het helpt immers om uitdagingen in je werk bespreekbaar te maken binnen een groep die hetzelfde ook tegenkomt, zodat je van elkaar kunt leren. Met als uiteindelijke doel: effectievere inzet van subsidies.

Jouw grip op subsidies vergroten?

Neem dan contact op met Saskia Timmer en maak een vrijblijvende afspraak.

Mail Saskia