Grip op uitvoeringskosten sociaal domein

Nautus is met de gemeente Hengelo van start gegaan om de uitvoeringskosten voor Jeugd en WMO in beeld te brengen. De opdracht is een onderdeel van een veel bredere aanpak om de grip op het sociaal domein te versterken. 

Groeiende vraag en krimpend budget 

Het  gemeentelijk sociaal domein is sinds 2015 volop in beweging.  Vrijwel alle gemeenten in Nederland  zien zich in het sociaal domein geconfronteerd met een groeiende vraag naar zorg en  ondersteuning. In veel gemeenten zijn de uitgaven inmiddels hoger dan de inkomsten, waardoor structurele tekorten ontstaan.  Een groeiende vraag en een krimpend budget: bijsturing is noodzakelijk!   

Hengelo geen uitzondering 

Het beeld van structurele tekorten  binnen het sociaal domein geldt ook voor de gemeente Hengelo. Niks doen betekent dat tekorten verder zullen oplopen. Daarom heeft de gemeente een interventieprogramma opgezet. Een onderzoek naar de uitvoeringskosten voor Jeugd en  Wmo is daar onderdeel vanEn Nautus is daarmee nu aan de slag. Na de zomer worden de eerste resultaten verwacht. 

Benieuwd naar onze aanpak om te komen tot meer grip?

Download dan gratis ons stappenplan financiële grip waarin onze veranderaanpak stapsgewijs is uitgewerkt. 

Download stappenplan