Harderwijkse visie op bewindvoering

Van toeschouwer naar deelnemer

In veel gemeenten staan bewindvoerders los van andere partners binnen het sociaal domein en de schulddienstketen. Dit betekent dat de doelgroep onder bewind gestelden voor gemeenten vaak onvoldoende in beeld is. Een deel van de kosten wordt wel via de bijzondere bijstand vergoed, maar verder staan gemeenten vooral aan de zijlijn bij bewindvoering. In Harderwijk is op 30 januari 2020 de visie op bewindvoering vastgesteld door de gemeenteraad. Wat doen zij anders?

Landelijke aandacht voor schuldenproblematiek
De laatste jaren is er veel aandacht voor schulden. In 2018 kwam staatssecretaris Van Ark met 40 actiepunten om knelpunten in schuldhulpverlening te verbeteren. Zo moet het ook voor lagere boetes mogelijk zijn om een betalingsregeling af te sluiten en moet het minimum incassobedrag naar beneden. Begin 2019 kondigde Van Ark spoedmaatregelen aan, zoals het versoepelen van het incassobeleid van de Belastingdienst. Drie weken geleden liet minister Hoekstra weten dat webwinkels meer moeten doen om betalingsachterstanden bij klanten te voorkomen.

Bewindvoering in het bredere sociaal domein
Hoewel bestaanszekerheid verder gaat dan alleen financiën, weten we dat geld een grote rol speelt. Financiële problemen zijn vaak onderliggend aan problemen op andere levensgebieden. Daarnaast is de verwachting dat het stabiliseren van schuldensituaties kosten voor andere zorg laat dalen. Een goede samenwerking in de schulddienstketen en het bredere sociaal domein voorkomt en vermindert daarmee problemen in andere domeinen. Essentieel hierbij is een goede aansluiting tussen de bewindvoering en de gemeentelijke schulddienstverlening. Daarnaast zien bewindvoerders veel meer bij hun cliënten dan alleen de ondersteuningsvraag waar zij mee komen.

"Hoewel bestaanszekerheid verder gaat dan alleen financiën, weten we dat geld een grote rol speelt. Financiële problemen zijn vaak onderliggend aan problemen op andere levensgebieden."
Eva Morre Adviseur

Samenwerking met bewindvoerders
De meerwaarde van de samenwerking met bewindvoerders (en afspraken hierover vast te leggen in een convenant) is de mogelijkheid één groep aan te spreken op hun rol in het bredere sociaal domein. Bewindvoerders die het convenant ondertekenen committeren zich aan een actieve bijdrage aan onderlinge kennisdeling, verbeteren van kwaliteit en samenwerking met andere partners binnen het sociaal domein. Harderwijk krijgt inzicht in de kwaliteit van bewindvoerders door het afsluiten van een convenant. Daarnaast leveren zij informatie aan waardoor de gemeente beter inzicht krijgt in de doelgroep onder bewind gestelden.

Convenant bewindvoering
Door het convenant stuurt Harderwijk op de kwaliteit en stimuleert bewindvoerders om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Er vormt een netwerk van bewindvoerders die voldoen aan de kwaliteitswensen van Harderwijk. Gemeenten mogen geen bewindvoerders uitsluiten die het convenant niet tekenen, maar hiermee wordt de eerste stap gezet in beter inzicht en monitoring van bewindvoerders.

In de gemeenten Ermelo en Zeewolde is de visie op bewindvoering ook vastgesteld. Gezamenlijk gaan de drie gemeenten de samenwerking met bewindvoerders verder uitwerken.

Benieuwd of het bij jou ook anders kan?

Neem dan contact op met Eva Morre en maak een vrijblijvende afspraak.

Mail Eva