Hoe scherper de doelstelling, hoe > de controle

De meest uiteenlopende taken binnen het sociaal domein die waren ondergebracht bij verschillende samenwerkingsverbanden én financiële uitdagingen op het gebied van Jeugdzorg door dreigende tekorten. Geen wonder dat de gemeente Ermelo naar meer controle snakte. Maar wat betekent dat eigenlijk, ‘controle’?

De gemeente Ermelo wilde meer grip op het sociaal domein en zo in controle zijn. Deze ambitie was het uitgangspunt van de opdracht. De gemeente had het sociaal domein onder gebracht bij diverse samenwerkingsverbanden en kende de nodige financiële uitdagingen op het gebied van de Jeugdzorg. Er dreigden tekorten omdat het budget vanuit het Rijk onvoldoende was om de uitvoering van de Jeugdzorg te bekostigen.

Maar ja, ‘in controle’ is een ruim begrip. De eerste stap die onze business controller dan ook heeft gezet tijdens deze samenwerking, was met elkaar in gesprek gaan over de definitie. Wanneer een organisatie niet in controle is wordt vaak gedacht dat dit gelijk staat aan tekorten in de begroting. In Ermelo hebben we er op een andere manier naar gekeken.

De conclusie? De organisatie is in controle op het moment…

1) dat bekend is wat de doelstellingen zijn,
2) dat duidelijk is in hoeverre de doelstellingen worden gerealiseerd,
3) en dat op het juiste niveau kan worden bijgestuurd.

Tekorten staan daarom niet per definitie gelijk aan niet in controle zijn.

Verbinden van uitvoering, beleid en financiën = succes

De meeste gemeenten hebben een eigen planning & control-cyclus. Afspraken, regels en procedures zijn beschreven en worden nageleefd. Toch lukt het niet vaak om in controle te komen. In Ermelo is dit wel gelukt. Door een verbinding tussen uitvoering, beleid en financiën tot stand te brengen.

Wij hielpen de gemeente met het aanbrengen van de juiste rapportagestructuren en verantwoordingslijnen binnen de organisatie. Met als concrete kers op de taart een integraal advies voor het college.

6.000.000,- compensatie voor Jeugdzorg

Naast de oplevering van dit advies was hebben we ook geholpen met een aanvraag voor Jeugdzorg. Dit is een belangrijk domein in Ermelo. De gemeente heeft veel zorginstellingen waar kinderen verblijven en Ermelo is (financieel) verantwoordelijk voor deze kinderen.

Het budget voor Voogdij / 18+ was alleen ontoereikend en daarom hebben wij voor de gemeente Ermelo compensatie aangevraagd: zes miljoen over drie jaar (twintig procent van het totale budget). Deze aanvraag, in combinatie met het advies voor het college hebben ervoor gezorgd dat Ermelo weer grip heeft op het sociaal domein. Daar deden we het voor.

Meer weten over dit project?

Lisette vertelt je er graag meer over.

Stuur een email