Inburgeren in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

De nieuwe Wet inburgering staat voor de deur. Veel gemeenten zijn druk bezig met de voorbereidingen om zo op 1 januari 2022 een prachtig inburgeringsstelsel te hebben staan. Ook bij de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt hard gewerkt aan een sterk inburgeringsstelsel. Maar ook voor de huidige groep statushouders is een lerend stelsel opgezet.

De uitvoeringsorganisatie van deze drie gemeenten is Meerinzicht. De afgelopen jaren  is vanuit Meerinzicht met een klantreis gewerkt om de huidige groep statushouders beter te ondersteunen in hun reis naar zelfredzaamheid. Gedurende deze tijd is deze aanpak steeds meer gaan lijken op de manier van werken zoals de nieuwe Wet inburgering dat van ons vraagt. Onze Nauturiaan Jelmer Joustra werkt met plezier mee aan deze aanpak.

Deze werkwijze heeft ons geleerd wat werkt en waar we scherp op moeten zijn.
Jelmer Joustra

Al contact op het AZC
Meerinzicht heeft samen met het COA in Harderwijk een mooie samenwerking opgezet. Het COA zet zich in om zoveel mogelijk statushouders uit het AZC lokaal te kunnen koppelen. De klantmanagers van Meerinzicht kunnen hiermee al op het AZC kennismaken met de nieuwe inburgeraar. Op deze manier heeft de statushouder een snelle start zijn nieuwe woonplaats.

Brede intake en een ondersteuningsplan
Wanneer een statushouder in de gemeente komt wonen, dan voert de klantmanager een brede intake uit. De brede intake bestaat uit een gesprek tussen de klantmanager en de statushouder. Hierbij wordt een taaltoets afgenomen. Op basis van de brede intake stelt de klantmanager een ondersteuningsplan op.

Meerinzicht heeft een onderzoek laten uitvoeren naar deze werkwijze. In dit onderzoek is onderzocht of de doelstellingen die Meerinzicht met de klantreis beoogt, via deze klantreis behaald worden. Het onderzoek geeft een hoop praktische zaken open die belangrijk zijn om mee te nemen in de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Denk hierbij aan de spanning tussen maatwerk en volle inburgeringsklassen. Een interview over deze aanpak en het onderzoek is te vinden op de site van Divosa.

Voltijdroutes
Meerinzicht heeft voor deze aanpak een samenwerking opgezet met vijf taalaanbieders. Samen met hen en het werkbedrijf hebben zij duale en intensieve inburgeringsroutes opgezet. Op verschillende niveaus gaan statushouders acht dagdelen in we week aan de slag met het leren van de taal, het leren kennen van de Nederlandse samenleving en op den duur aan de slag met het opdoen van werknemersvaardigheden.

Regie
Tijdens het gehele traject is de klantmanager de spin in het web voor de statushouder. De klantmanager monitort de voortgang op inburgering en begeleiding naar arbeid. De klantmanager heeft het overzicht welke instantie betrokken zijn bij de statushouder en schakelt expertise in van collega’s als dat nodig is. Hierdoor kan op tijd geschakeld worden mocht de inburgering anders lopen dan gepland of indien de statushouder extra ondersteuning nodig heeft.

Leren en voorbereiden
De aanpak die Meerinzicht ontwikkeld heeft, lijkt op de werkwijze van de nieuwe Wet inburgering. Dat maakt dat Meerinzicht al voldoet aan de oproep van minister Koolmees om de huidige groep statushouder te begeleiden in de geest van de nieuwe wet. Ook helpt deze aanpak Meerinzicht bij de implementatie van deze nieuwe Wet. Deze werkwijze heeft ons geleerd wat werkt en waar we scherp op moeten zijn. Twee vliegen in één klap!

Meer weten?

Wil jij meer weten over inburgering? Neem contact op met Jelmer Joustra!

Mail Jelmer