Inwoners met problemen echt helpen? De gemeente Huizen deelde informatie en geeft de regie aan inwoners

In verschillende gemeenten neemt het aantal inwoners met meerdere fysieke, mentale en sociale problemen toe. Het vinden en overzicht houden van de juiste zorg is dan een serieuze uitdaging. Die er regelmatig voor zorgt dat mensen juist dieper in de problemen raken. Dat moest anders besloot de gemeente Huizen.

Het aantal inwoners met meerdere fysieke, mentale en sociale problemen neemt toe. Mensen in deze situatie hebben vaak allerlei verschillende professionele zorg- en hulpverleners tot hun beschikking. Soms wordt die zorg vanuit de gemeente geleverd, soms ook van partijen daarbuiten. Het gevolg is een onoverzichtelijke situatie waarin mensen moeite hebben om de benodigde ondersteuning te vinden, het overzicht te houden en de regie te voeren. Dit leidt ertoe dat ze de grip op hun leven en op de zorg en ondersteuning dreigen te verliezen.

Een platform voor alle zorg & ondersteuning

De gemeente Huizen vindt dit een zeer onwenselijke situatie. Daarom besloot de raad tot het opzetten van het ‘Digitaal Sociaal Plein.’ Een platform waar inwoners algemene informatie en hun persoonlijke gegevens over hun zorg en ondersteuning terugvinden.

Het platform is technisch zo ontwikkeld dat verschillende partijen hun data eenvoudig kunnen koppelen. Digitaal Sociaal Plein biedt dan ook meer dan alleen informatie die door de gemeente geleverd wordt. Binnenkort sluiten ziekenhuis Tergooi en Centrum Jeugd en Gezin zich aan. Want hoe meer organisaties zoals huisartsen en zorgaanbieders zich aansluiten, hoe beter het zicht is dat mensen op hun eigen gegevens hebben. Wat het nemen van de eigen regie weer makkelijker maakt en de toegevoegde waarde van Digitaal Sociaal Plein vergroot.

Verschillende fasen van ontwikkeling

Het opzetten van het Digitaal Sociaal Plein gaat niet over een nacht ijs. Denk aan persoonsgegevens die beschermd moeten worden en kwetsbare mensen die niet altijd digivaardig zijn. De aanpak rondom het Digitaal Sociaal Plein is daarom opgeknipt in verschillende fasen:

  • Het ontsluiten van persoonlijke informatie die inwoners kunnen inzien over hun zorg, ondersteuning en inkomen;
  • Het ondersteunen van het opstellen van een persoonlijk plan met de inwoner;
  • Het mogelijk maken dat informatie ook online gewijzigd en toegevoegd kan worden;

Door gefaseerd te werken kan de invloed van de digitalisering goed gemonitord en ingebed worden in de werkprocessen. Het gebruik van het Digitaal Sociaal Plein is overigens niet verplicht. Inwoners zijn vrij om te kiezen welke gang van zaken de voorkeur heeft. Waarbij wij zien dat met het uitbreiden van de functionaliteiten van het Digitaal Sociaal Plein, het aantal bezoekers toeneemt. Op dit moment heeft de gemeente Huizen maandelijks 1728 bezoekers. Dit bewijst dat het van belang is om mensen een passende ondersteuning te bieden bij het nemen en houden van regie. Daarom monitoren, evalueren en passen we het Digitaal Sociaal Plein voortdurend aan.

Relevante projecten

Frisse blik voor ontwikkeling van effectieve aanpak tegen huiselijk geweld in de regio IJsselland

Iedere acht dagen wordt er in Nederland een vrouw om...

Rijswijkse schuldenaanpak voor jongeren

18 jaar oud worden, dat betekent nogal wat. Vanaf 18...

Wat betekent de Spreidingswet voor gemeenten?

De Eerste Kamer stemde op 23 januari 2024 in met...

MidzomerMokum zorgt voor continuïteit en talentontwikkeling

Maandagmorgen, 4 september. Na zes weken zomervakantie stromen de Amsterdamse...
Terug naar alle projecten