Nautus ondersteunt Drentse gemeenten bij decentralisatie BW

We staan aan de vooravond van een nieuwe decentralisatie. Want per 1 januari 2022 zijn alle individuele gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen, en waarschijnlijk per 2026 ook voor Maatschappelijke Opvang. Deze nieuwe decentralisatie – in lijn met het advies van de commissie Dannenberg – past bij de idee dat zorg en ondersteuning het meest effectief zijn in de directe omgeving van kwetsbare inwoners.

Ambities in de regio Assen 
In de aanloop naar de decentralisatie is door de negen Drentse gemeenten die vallen onder de centrumgemeente Assen gewerkt aan een Regioplan. In dit Regioplan beschrijven de gemeenten hoe zij invulling willen geven aan de decentralisatie en hoe zij de zorg voor en sociale inclusie van kwetsbare inwoners gaan borgen. Een belangrijk element is dat de gemeenten de regio willen splitsen afzonderlijke regio’s: Noordmidden- en Zuidwest-Drenthe. Deze indeling sluit beter aan bij bestaande samenwerkingen onder andere op het gebied van jeugd en Wmo. Een logische stap.

Nautus versterkt negen Drentse gemeenten
Nautus ondersteunt de negen Drentse gemeenten het komende anderhalf jaar bij de implementatie van het Regioplan, inclusief de splitsing in twee regio’s. We starten gezamenlijk met alle negen gemeenten, maar zullen gaandeweg differentiëren zodat de twee regio’s hun eigen accenten kunnen aanbrengen. Als eerste stap vertalen we het Regioplan naar een projectplan voor de implementatie. Dit plan bevat onder meer een overzicht van activiteiten en te realiseren mijlpalen, maar biedt ook inzicht in de manier waarop bijvoorbeeld cliënten, corporaties en zorgaanbieders betrokken worden.

Creativiteit en veranderkracht in één aanpak
Voor deze opdracht werken wij met de aanpak Projectmatig Creëren (PMC). Een aanpak waarin kaders, proces en structuur worden gecombineerd met de kracht van creativiteit, betrokkenheid, samenwerking, plezier en inspiratie. Eind juni zijn we samen met professionals, teamleiders en bestuurders gestart om de opgave aan te scherpen en het projectplan op te stellen. Wat fijn was het om dat weer op locatie te kunnen doen! Met een geschikte plek, goede voorbereidingen en een paar duidelijke regels ging dat uitstekend. Dank aan iedereen die aan deze startup heeft bijgedragen!

2022 lijkt ver weg, maar de tijd dringt
Het jaar 2022 lijkt nog zo ver weg, maar de tijd begint toch echt te dringen! Het gaat om een kwetsbare groep inwoners, om veel geld en om een stevige transformatie, zowel inhoudelijk (van beschermd wonen naar beschermd thuis) als organisatorisch (van regionaal naar lokaal). Er is nog veel uit te werken en te vertalen naar afspraken, inrichting en uitvoering, ook op aanpalende terreinen, binnen en buiten het sociaal domein. De negen Drentse gemeenten hebben nu een goede start gemaakt met de implementatie van het Regioplan. Fantastisch dat wij de gemeenten daarbij mogen ondersteunen. En op die manier ons steentje mogen bijdragen aan ‘een beschermd thuis’ voor de inwoners van deze Drentse gemeenten.

Meer weten?

Neem dan contact op met Eva Morre!

Mail Eva