Opdrachtgeverschap is iets anders dan de baas spelen

Ermelo, Harderwijk en Zeewolde sloten de handen ineen met als resultaat Meerinzicht Domein Sociaal. Een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de taken in het sociaal domein. Wij ondersteunden de gemeenten bij de vormgeving van het opdrachtgeverschap ervan. Dit begon met het stellen van een essentiële vraag…

Wat voor relatie wil je?
Voordat we de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen uitwerken en inrichten, moet iedereen het eens zijn over het type relatie dat wordt aangegaan. Is de opdrachtgever baas, klant of partner? Deze typering is van belang voor de inrichting en werking van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Hoe bepaal je dat?
Nautus heeft met de drie gemeenten verkend welke relatie het best passend is. Daarbij zijn drie bepalende aspecten afgewogen.

  • De complexiteit van de taken die worden overgedragen. Zeer complexe taken vragen om een andere inrichting van het arrangement dan eenvoudige taken.
  • De mate van beheersing die de opdrachtgever wil behouden. Wat is de mate waarin de opdrachtgevers beheersing willen hebben over wat de opdrachtnemer doet. En in welke mate willen zij beheersing hoe de opdrachtnemer dat doet. Deze wensen zijn bepalend voor de inrichting van het arrangement.
  • Het laatste aspect draait om belangen. Wanneer de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer sterk overeenkomen zal de inrichting er anders uitzien dan wanneer ze sterk overeenkomen.

Voor de drie gemeenten en de uitvoeringsorganisatie gold dat ze zich als partners tot elkaar verhouden. Er is geen sprake van een marktverhouding en niemand speelt de baas.

Hoe werk je dat uit?
Een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer functioneert alleen goed als de opdrachtgevende partij in staat is om op te treden als sturende partij in het arrangement. Het arrangement dient daarom op drie niveau’s te worden ingericht. Er moet vorm worden gegeven aan de informatierelatie, de belangenrelatie en de vertrouwensrelatie op basis van het gekozen arrangement. Dit krijgt zijn vertaling in organisatie- en overlegstructuren en een duidelijke toebedeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Zo spannend klinkt dit niet…
Klopt. Toch zien we bij veel gemeenten dat de relatie met opdrachtnemende partijen (gecontracteerd, gesubsidieerd of in GR-verband) wel spannend is. Is dat in jouw gemeente ook zo? Vraag je dan eerst af wat voor type relatie je eigenlijk wilt. We komen graag een keer een kop koffie drinken om daar over door te praten.

Vrijblijvend sparren?

Joost Cornielje vertelt je er graag meer over.

 

Stuur een email