Vergroot het bereik en de impact van de Arnhemse inkomensregelingen

De gemeente Arnhem wilde versterking; de lokale inkomensregelingen hadden een groter bereik nodig, met meer effect en een betere toegankelijkheid voor inwoners. De gemeente koos voor de lijn ‘de regelingen zijn er om gebruikt te worden’. Een mooi streven, maar om te begrijpen wat er aan de hand was, zul je eerst wat in kaart moeten brengen. Want hoe goed was het bereik nu? Hoe verbeterde de bestaanszekerheid al door de huidige regelingen als inwoners die gebruikten? En hoe werd de toegankelijkheid nu echt ervaren?

Wat zijn inkomensregelingen?
Inkomensregelingen zijn regelingen die inwoners met een laag inkomen helpen om hun bestaanszekerheid te vergroten. Zij kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming in de kosten voor structurele of bijzondere uitgaven als ze aan de voorwaarden voldoen. Naast regelingen vanuit het Rijk (toeslagen, kinderbijslag) heeft iedere gemeente ook eigen regelingen. Dit verschilt per gemeente, maar bekende voorbeelden zijn de bijzondere bijstand, activiteitenpas en de individuele inkomenstoeslag. 

De regelingen zijn er om gebruikt te worden
De gemeente Arnhem besloot het bereik en de impact van de regelingen grondig te onderzoeken. Nauturianen Saskia Timmer en Max Boeschoten hebben daarvoor het afgelopen jaar samengewerkt met collega’s van de gemeente, het Nibud en het CBS. Om een beter beeld te krijgen van hoe inwoners het aanvragen van regelingen tot dan toe ervoeren, is er een inwonersonderzoek verricht. Het resultaat daarvan is het onderzoeksrapport ‘Bestaanszekerheid in Beeld’.  

Zo werd zichtbaar wat al goed ging, maar ook wat nog beter zou kunnen. Uit het onderzoek bleek dat de Arnhemse regelingen voor de inwoners, die er gebruik van maken, genoeg zijn om rond te komen. Maar het bleek ook dat niet iedereen die hiervoor in aanmerking kwam, de regelingen gebruikt. Daarmee werd ook helder wat de gemeente te doen stond: de regelingen toegankelijker maken en meer onder de aandacht brengen bij inwoners. 

Aan de slag met de verbeteracties
Wethouder Mark Lauriks deelde het rapport dit voorjaar met de gemeenteraad van de stad. Met een bijbehorend actieplan, om wat nog beter kan, in orde te gaan maken. Saskia sloot haar opdracht hiermee af, maar Max blijft de gemeente voorlopig versterken om de verbeteracties in gang te zetten. Max: “Ik grijp graag de kans aan om zelf aan de slag te gaan met de uitkomsten van ons onderzoek. Er zit veel energie in het project en we zetten mooie stappen om de regelingen toegankelijker te maken. Dit gaat mensen echt helpen, en daar doe je het voor.”  

De ambitie is groot, dus het gaat nog een paar jaar duren voordat alle veranderingen doorgevoerd zijn. Dit jaar pakt de gemeente in ieder geval twee regelingen aan: de individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand.  

 

Meer weten over de opdracht in Arnhem?

Stuur Nauturiaan Max Boeschoten gerust een e-mail. Hij vertelt je er graag meer over.

Mail Max