08-06-2020

Publiek goud

In tijden van crisis leert men zijn vrienden kennen. De coronacrisis heeft ons opnieuw laten zien dat we kunnen leunen op al die professionals in de publieke sector en de overheid. Hoog tijd om eens een flink deuntje op de loftrompet te blazen.

Hulde aan de medewerkers in de zorg en op de IC’s. Zij bieden noodzakelijke zorg aan een overweldigende toestroom van corona-patiënten, terwijl ze middenin het oog van een virale orkaan staan. Dag in dag uit kijken zij in het verschrikkelijke gezicht van deze ziekte en gaan ze desondanks door met hun werk. We klapten onze handen twee minuten lang warm voor deze helden in de zorg.

Hulde aan die ambtenaren en bestuurders die dealen met de hoge verwachtingen rond het oplossen van een crisis die zijn weerga niet kent. Die zich drie slagen in de rondte werken op golven van betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij geven op landelijk, regionaal en lokaal niveau richting, terwijl we als samenleving wandelen in een dichte mist van onervarenheid. Een overheid die koerst op de radar van de wetenschap in plaats van alle vrijblijvende meningen op straat brengt ons uiteindelijk weer in veilig water.

Hulde aan de politie en de BOA’s die ons allemaal op het juiste spoor houden in de snel schuivende handhavingspanelen. Werkend in het algemeen belang, optredend tegen het onbegrip en hierbij letterlijk de klappen opvangend van oplopende frustraties uit verloren vrijheden.

Hulde aan de vuilnismannen die alle restanten van onze ontploffende tuin- en kluswoede opruimen. Die voorkomen dat de straten zich vullen met groeiende papierbergen, ontstaan uit onze opvlammende kooplust op het internet.

Hulde aan de docenten die hun vak in razend tempo om hebben moeten gooien naar een vorm van afstandsonderwijs waar zij (en hun studenten) nooit voor hebben gekozen. Met een chronisch tekort aan persoonlijke aandacht houden zij het onderwijssysteem in de lucht en voorkomen ze studievertraging.

Veel professionals in de publieke sector zetten zich in deze moeilijke tijd in voor ons allemaal. Juist nu moeten we ons realiseren dat we hiermee publiek goud in handen hebben. Publiek goud dat al jaren als gevolg van bezuinigingsdrift en doorgeschoten marktdenken steeds doffer van kleur wordt en inmiddels een forse oppoetsbeurt nodig heeft.

Als de coronacrisis iets heeft laten zien, dan is het wel dat we een kwalitatief goede publieke sector heel hard nodig hebben als het eropaan komt. De overheid, zorg, wetenschap, journalistiek en onderwijs zijn vitale beroepen en het wordt hoog tijd dat we de publieke sector weer eens goed oppoetsen en waarderen. En het niet houden bij twee minuten klappen.