09-12-2021

Spanning en stress nemen toe, maar hoe vitaal is Nautus?

In deze tijd is het mentaal en fysiek welbevinden van je naasten, je collega’s, maar vooral van jezelf belangrijker dan ooit. Om samen met gemeenten tot goede resultaten te komen voor (kwetsbare) inwoners, moeten we onszelf gezond houden. Vanuit Nautus willen we daarin vooroplopen, het goede voorbeeld geven en onze collega’s zo goed mogelijk faciliteren. Daarom laten we ons regelmatig informeren en inspireren. Zo ook op 2 december, tijdens het symposium Succes met je Stress van Vitaliteitsnetwerk Nederland. Een mooi moment om de balans op te maken, want hoe vitaal zijn we bij Nautus?

Stress is de hoofdoorzaak van verzuim in Nederland
Spanning, (werk)druk of stress. Verschillende termen die ongeveer hetzelfde betekenen en die vaak een negatieve ondertoon hebben. Dat is niet vreemd als je bedenkt dat stress de nummer 1 reden is van verzuim op het werk. Uit onderzoek van TNO¹ blijkt dat 17% van de werknemers in 2019 aangaf burn-out klachten te hebben. De oorzaken hiervan zijn dikwijls gerelateerd aan het werk of de omgeving waarbinnen het werk wordt uitgevoerd.

Ook de arbeidsmarkt heeft te maken met spanning
Als je de berichten over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leest, zou je kunnen stellen dat de huidige arbeidsmarktsituatie dit beeld over verzuim versterkt. Immers, sinds het tweede kwartaal van dit jaar zijn er meer vacatures dan het aantal personen dat tot de werkloze beroepsbevolking behoort. En deze spanning neemt verder toe. In het derde kwartaal van dit jaar groeide het aantal vacatures verder, terwijl de werkloosheid daalde. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures².

Positieve en negatieve stress
Toch is de negatieve bijklank van stress of spanning niet altijd helemaal terecht, want ieder mens heeft een bepaalde mate van stress of spanning nodig om te presteren. Je kunt stress definiëren als de verhouding tussen belasting en belastbaarheid. De belasting staat voor het werk wat je te doen staat, de belastbaarheid voor de energie die je hebt om je werk uit te voeren. Als de belasting iets groter is dan je belastbaarheid, kan dat ertoe leiden dat je leert te prioriteren, te delegeren of je werk efficiënter kunt uitvoeren. Dat is een effect van zogenaamde positieve stress. Echter, als de verhouding tussen de belasting en je belastbaarheid niet meer in balans is en het werk vooral veel energie kost en weinig oplevert, kun je spreken van negatieve stress. Wanneer die verhouding uit balans raakt, is voor iedereen anders. Aspecten als sociale steun, zelfeffectiviteit en persoonlijk waarnemingsvermogen zijn namelijk van invloed op de manier waarop je met stress omgaat³.

Hoe vitaal is Nautus?
Al deze feiten en kennis over spanning en stress roepen de vraag op hoe vitaal we bij Nautus zijn. Natuurlijk worden ook wij geconfronteerd met werkdruk, spanning en stress. Zeker in de afgelopen anderhalf jaar, waarin we voornamelijk thuis werkten en de grenzen tussen werk en privé regelmatig vervaagden. Gelukkig hoor ik bijna dagelijks een collega vertellen dat hij of zij tijdens de werkdag tijd neemt om te sporten of een wandeling maakt tijdens een vergadering. En als ik dan vanmorgen om zeven uur zie dat een collega al op de loopband staat, dan inspireert mij dat om voor het einde van de middag ook nog even naar de sportschool te gaan. Daarnaast hebben we bij Nautus ook aandacht voor mentale gezondheid. Binnen de teams en in persoonlijke overleggen maken we werkdruk bespreekbaar en op vrijdag sparren we met elkaar hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. En als we op kantoor zijn, lunchen we zo gezond mogelijk en mag een stadswandeling door Amersfoort niet ontbreken. We geloven dat het nog beter kan, maar de eerste stappen zijn gezet. Op naar een vitaler 2022!

 

¹ Bron: Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 3,1 miljard, TNO.

² Bron: Dashboard Arbeidsmarkt; Spanning op de arbeidsmarkt, CBS, https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeidsmarkt.

³ Bron: Prof. dr. Annet de Lange, Professor Successful aging at work at the Open University, Faculty of Psychology, Heerlen and Professor of Human Resource Management (Lector) at the HAN University of Applied Sciences in Arnhem and Nijmegen.

Meer weten?

Lisette van der Ven is teamleider bij Nautus en begeleidt adviseurs in hun opdrachten bij gemeenten en in hun professionele ontwikkeling. Wil je meer weten over hoe Nautus vitaal blijft? Neem contact op met Lisette.

Mail Lisette