26-03-2020

Uitstel invoering Wet inburgering biedt kansen

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. Gemeenten, ministerie en overige partners krijgen daardoor meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. Het half jaar uitstel biedt gemeenten daarnaast de kans om te verkennen wat de verdere behoeften zijn in hun gemeente op het gebied van inburgering.

Wat houdt de nieuwe Wet inburgering in?
De nieuwe Wet inburgering heeft als doel dat nieuwkomers sneller de taal leren, sneller inburgeren en als het kan uitstromen naar werk. Het nieuwe inburgeringstelsel vraagt veel van gemeenten. Het Rijk geeft gemeenten namelijk weer de regie over de inburgering. Daarmee staan gemeenten onder andere voor de opgave om (integrale) leerroutes in te richten, financieel ontzorgen vorm te geven en de inkoop (lokaal dan wel regionaal) te organiseren.

Uitstel: stilzitten of doorpakken?
Uitstel geeft lucht. Maar nu achterover gaan leunen is niet verstandig. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer moet nog gebeuren (het ministerie verwacht dat dit nog voor het zomerreces gebeurd) en toch zijn de meeste gemeenten de afgelopen maanden gelukkig al gestart met het treffen van voorbereidingen. Zij wachten niet af, want de tijd om je goed voor te bereiden is zowel krap als hard nodig. Ook nu de inwerkingtreding een half jaar is uitgesteld. Sterker, het uitstel biedt gemeenten de uitgelezen kans om niet alleen het hoogstnoodzakelijk in te regelen, maar om het nieuwe inburgeren direct goed te organiseren.

Kinderopvang
Een half jaar extra geeft gemeenten bijvoorbeeld de tijd voor het vinden van een goede manier om kinderopvang voor deze groep te regelen. Ouders voelen zich vaak genoodzaakt om op de kinderen te passen, waardoor zij niet naar inburgeringscursussen gaan. De extra ruimte die nu ontstaat biedt de gelegenheid om met de kinderopvangorganisaties in de regio actief de samenwerking op te zoeken.

Integrale leerroutes
Een andere kans is het goed opzetten van integrale leerroutes. Sommige gemeenten hebben hun marktconsultaties al gedaan en sommige nog niet. Beide hebben nu extra tijd om na te denken hoe de leerroutes inburgering en arbeidsparticipatie hand in hand kunnen gaan. Zo zijn er in het land al diverse initiatieven van voltijd-trajecten waar gemeenten, samen met taalaanbieders en werkgevers, inburgering en toeleiding naar werk combineren. Benut de tijd om van elkaar te leren.

Van A naar B
Daarnaast kunnen gemeenten nadenken over vervoer van en naar inburgeringslocaties. Veel gemeenten werken in regionaal verband samen en gaan inburgeringscursussen mogelijk regionaal organiseren. Hoewel dit mogelijk efficiënter en makkelijker is, moet er wel nagedacht worden over het vervoer. Bied je bijvoorbeeld ook een extra fietscursus aan? Of regel je een regiobus?

Innovatieve manieren van inburgeren: lunchbox als ideale aftrap
Zo zijn er nog talloze innovatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken bij inburgering. Nautus werkt met diverse gemeenten aan integratieopgaven. Vanuit deze ervaring bieden wij gemeenten die zich voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering een gratis ‘lunchbox’. In deze workshop geven we jou en je collega’s inzicht in uitdagingen, wettelijke eisen en de beste route naar een goede start op 1 juli 2021. De lunchbox geven we normaal gesproken op jouw locatie, tijdens de lunch (of op een ander tijdstip natuurlijk), maar bieden wij vanwege de huidige omstandigheden ook aan als online webinar.

Wil je met Jelmer sparren?

Stuur hem gerust een mailtje als je wilt nadenken over innovatieve oplossingen of interesse hebt in de lunchbox.

Mail Jelmer