23-06-2020

Uitvoeringskosten inburgering: heeft u ze al in beeld?

Op 1 januari 2022 is het zover. De nieuwe Wet Inburgering gaat van start. Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor intake, begeleiding en financiële ontzorging van nieuwkomers. Maar ook voor handhaving, inkoop en toezicht op de kwaliteit staan gemeenten aan de lat. Dit kan natuurlijk niet zonder gedegen voorbereiding. Beleidsmatig, organisatorisch én financieel.

Ruim 35 miljoen extra, maar wat betekent dat voor mij?
Eind april bereikten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een akkoord over de invulling van de nieuwe wet. Onderdeel van het akkoord is dat gemeenten structureel 35,2 miljoen euro extra krijgen voor de begeleiding van inburgeraars. Maar wat betekent dat? Zijn de uitvoeringskosten voor gemeenten nu helemaal gedekt?

Inzicht in uw uitvoeringskosten
Nautus ontwikkelde een tool die in één oogopslag laat zien in welke mate de integratie uitkering inburgering de uitvoeringskosten in uw gemeente dekt. Een belangrijk en relevant inzicht nu u zich voorbereidt op uw nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Nautus versterkt
Nautus versterkt diverse gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet. Ook schreven wij eerder dit jaar in opdracht van Divosa een handreiking over Leerroutes en een handreiking over financieel ontzorgen. En nu delen we de laatste financiële inzichten.

Bent u opzoek naar dat inzicht ten behoeve van een gedegen voorbereiding? Stuur dan een mailtje naar Joost Cornielje en u ontvangt de specifiek op uw gemeente toegesneden resultaten van onze tool in uw mailbox.

Wilt u inzicht in uw kosten?

Stuur dan een mailtje naar Joost en u ontvangt de specifiek op uw gemeente toegesneden resultaten van onze tool in uw mailbox.

Mail Joost