11-07-2022

Van crisisorganisatie naar adviseur

Toen ik in de zomer van 2020 afstudeerde als bestuurskundige, stond Nederland aan de vooravond van de tweede coronagolf. Om mijn steentje bij te dragen begon ik bij GGD regio Utrecht. Een klus waarvan ik dacht dat die van korte duur zou zijn, maar – in lijn met de pandemie – behoorlijk uit de hand liep. Bij de GGD heb ik ontdekt waar ik energie van krijg: bijdragen aan de publieke zaak, maar steeds op net een andere manier. Bij Nautus kan ik dat blijven doen terwijl ik mezelf steeds verder ontwikkel.

Anderhalf jaar crisisorganisatie
Bij de GGD begon ik als bron- en contactonderzoeker. Na een maand startte ik met het opleiden en coachen van nieuwe medewerkers, en na een half jaar werd ik kwaliteitsmedewerker voor de afdeling. Ik hield me bezig met kennisverbetering, het ontwikkelen van een nieuw softwarepakket, en het voorbereiden van beleidswijzigingen. Op een gegeven moment was mijn werk bij team Bron- en Contactonderzoek minder nodig, en begon ik ook voor de teams Vaccinaties, Testen en Facilitair te werken. Geen week was meer hetzelfde. Steeds had ik een nieuwe uitdaging en werkte ik met andere mensen samen. De ene week evalueerde ik een incident, de andere werkte ik aan het proces van bestellingen, en een derde was ik een nieuwe vaccinatielocatie aan het voorbereiden op haar eerste bezoekers. Het enige consistente was de thuisbasis: het hechte kwaliteitsteam. Fijne collega’s waar je altijd mee kon sparren. In deze dynamiek floreerde ik, en dat wilde ik graag vasthouden. Tegelijkertijd miste ik de bestuurskundige onderwerpen waar ik voor gestudeerd had. Zo kwam ik dit voorjaar bij Nautus terecht.  

De Nautus-vrijdag als thuisbasis
Het voordeel van een adviesbureau is de diversiteit van je werk; dat je steeds bij een andere organisatie en steeds aan een andere opgave werkt. Maar dit is wel een tweesnijdend zwaard: het risico bestaat dat je eigenlijk geen collega’s hebt. Je zit steeds bij een andere organisatie, en je collega-adviseurs zie je eigenlijk nooit. Dit geldt niet voor Nautus. Elke vrijdag zie je je collega’s. Er is uitgebreid ruimte om ervaringen uit te wisselen en gewoon gezellig bij te praten. Bovendien werk je veel in duo’s, waardoor je niet altijd in je eentje aan de slag gaat. De Nautus-vrijdag is de thuisbasis die ik ergens anders gemist zou hebben.  

Naast de gelegenheid om bij te praten met collega’s, vind ik de kennissessies het mooiste gedeelte van Nautus-vrijdag. Meestal gegeven door collega-adviseurs, soms door gastsprekers. Je merkt tijdens de kennissessies hoe betrokken het team is bij de publieke zaak. Niet alleen door de inhoud van de sessie zelf, maar ook door de discussies die volgen.  

Tussen crisis en normaal ligt doordachte daadkracht
Ik moet er nog een beetje aan wennen dat het geen crisis meer is. Dat je meer tijd kan nemen om plannen en besluiten goed uit te denken. Toch zal ik af en toe de vraag blijven stellen: wat als het wel crisis was, als we dit binnen twee weken op moesten lossen? Hoe zouden we het dan aanpakken? Ergens tussen crisis en de ‘normale’ manier van doen ligt doordachte daadkracht.
 

Meer weten?

Neem contact op met onze Nauturiaan Max Boeschoten.

Mail Max