22-05-2021

Verbindende facilitator, wat is dat?

Verbindende facilitator. Dat zijn de twee woorden die sinds 4 januari onder mijn naam staan. Vanaf die dag ben ik gestart bij Nautus. Een nieuwe baan met nieuwe opdrachten, nieuwe collega’s en… een nieuwe karakteristiek! Karakteristiek? Met karakteristiek bedoelen we bij Nautus een omschrijving van twee woorden die iemands persoonlijkheid goed weergeven. Deze twee woorden zijn algemene kenmerken van iemand.

Leuk zo’n karakteristiek, maar hoe ga ik mijn twee woorden bepalen? De eerste start was eens neuzen op de website bij collega’s. Een mooie start. Toch zag ik daar zoveel karaktercombinaties dat ik nog niet wist welke woorden het voor mij moesten zijn. Dan maar eens rondvragen bij vrienden en mijn vriendin. Tot slot heb ik mijn oude persoonlijkheidstesten erbij gepakt. Al deze input samen maakte mij tot een verbindende facilitator. Mooi gevonden! Maar wat betekent dat dan?

Verbinden /Verbinder
Naast het chemisch samengaan van een nieuwe stof en het telefonisch aansluiten, betekent verbinden het van verband voorzien, verenigen of samenbinden van zaken.  Als adviseur Armoedepreventie en Schuldhulpverlening voor de gemeente Nieuwegein verbind ik verschillende losse projecten tot één programma. In het programma zetten we in op preventie en vroegsignalering van armoede en schuldenproblematiek. Daarnaast herstellen we letterlijk de verbinding tussen de overheid en inwoners. We steunen inwoners die gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire en werken aan het vertrouwen in de overheid.

Faciliteren /Facilitator
Faciliteren betekent uiteindelijk niets anders dan iets te vergemakkelijken of mogelijk te maken door de juiste randvoorwaarden te creëren. In mijn dagelijkse werkzaamheden bij de gemeente Enschede creëer ik de juiste randvoorwaarden voor het verantwoord verlenen van subsidies binnen het sociaal domein. Daarbij zet ik me niet alleen in op het rechtmatig verlenen van subsidies tegen lage administratieve lasten voor de aanvrager, ook maak ik me hard voor openheid. Openheid over de manier waarop subsidies bijdragen aan maatschappelijke opgaven en gemeentelijke doelstellingen.

Het verschil maken
Bij Nautus werken we met creativiteit, betrokkenheid en veranderkracht en ondersteunen we gemeenten bij sociale vraagstukken die in de samenleving spelen. Ik merk in deze eerste maanden dat mede Nauturianen met veel energie het verschil willen maken. En dat doe ik op mijn manier, als verbindende facilitator.

Meer weten?

Wil je nader kennismaken met deze verbindende facilitator? Stuur hem dan een mailtje en maak een afspraak.

Mail Joost