03-04-2024

(W)intervisie: Nautus leert

Binnen Nautus vinden we het belangrijk om kennis uit te wisselen. Dat doen we graag, want zo worden we allemaal beter in ons werk. Niet alleen over de inhoud, maar ook over vaardigheden.

Als adviseurs lopen we vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand bij veranderingen? Dat komt voor op je opdracht of bij het afsluiten of juist bij het beginnen van een nieuwe opdracht. En hoe voer je gesprekken die door emotie beladen zijn? Hoe geef je ruimte om daarnaar te luisteren én blijf je rolvast. Daarom organiseerden Nauturianen Lidewij ter Hofstede en Lieke Treffers begin 2024 de Wintervisie. 

Het doel van Wintervisie
Slim om bij het begin te beginnen. Tijdens de Wintervisie richtten we ons op het ontwikkelen van vakmanschap. Door zelfreflectie en van elkaar te leren. Je zou kunnen zeggen dat het een soort coachen door gelijken is. Door het voorleggen van een casus die iedereen binnen de groep herkent;  

 • krijg je meer inzicht in je eigen sterke- én ontwikkelpunten; 
 • ontwikkel je creativiteit bij het oplossen van problemen; 
 • breid je gedragsrepertoire uit, en; 
 • oefen je jouw communicatieve vaardigheden. 

Intervisie bij de gemeente
Deze kennis brengt Nautus ook in de praktijk bij gemeenten. Zo ondersteunden we gemeenten met: 

 • Een aanpak voor intervisie ter versterking van de onderlinge samenwerking binnen een team sociaal domein. 
 • Intervisie ter versterking van subsidieadviseurs in het uitoefenen van hun functie. Om meer grip te krijgen op de realisatie van maatschappelijke doelen. En om van een maatschappelijke vraag naar concreet geformuleerde subsidieaanvragen te komen. 
 • Verbeterde samenwerking binnen programmateams door het organiseren van intervisie. Door met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. 

We delen onze tips 
Onze kennis delen we graag met jou en we zetten onze tips uit onze sessies voor je op een rij: 

 1. Zorg voor duidelijke spelregels
  Zo is het duidelijk waar je aan toe bent. En zet je in op een veilige sfeer voor iedereen. Wij namen bijvoorbeeld op: 
 • Wat we delen tijdens intervisie, blijft tussen deze vier muren; 
 • We zijn eerlijk; 
 • We laten elkaar uitpraten en hebben respect voor elkaars inbreng. 

2. Coachen door gelijken
Het kan best spannend zijn jouw uitdagingen of ontwikkelpunten te bespreken terwijl je leidinggevende meeluistert. Of andersom: het delen van uitdagingen binnen het team dat jou als leidinggevende serieus moet nemen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de groepen gelijk zijn als het gaat om gezag. En als het even kan ook om ervaring. Dat voelt veilig en zo coach je elkaar. Dit geldt ook voor de intervisiebegeleider. Ook deze moet de groep goed aanvullen en geen hiërarchische rol vervullen.  

3. Neem de tijd voor persoonlijke ontwikkeling
Zorg ervoor dat je voldoende tijd inplant voor de intervisiesessie. Wij adviseren minimaal 1,5 uur. Zo heb je voldoende tijd de casus uit te diepen en elkaar verder te helpen. Daarnaast duurt het even voordat je de geleerde lessen kunt toepassen. Door middel van periodieke intervisie in dezelfde groepen volg je de ontwikkeling van het individu en groeit het vertrouwen binnen de groep.  

Wat nemen we als initiatiefnemers mee?
Wat wij leerden is dat intervisie valt of staat met een goede voorbereiding! Welke methode kies je? En weten de deelnemers waar ze aan toe zijn? Wanneer de randvoorwaarden op orde zijn is er ruimte voor inhoudelijke verdieping. Onze ervaringen? Wij leren op onze beurt ook weer enorm veel van onze collega’s! 😊  

En als vervolg op de Wintervisie organiseren we het gehele jaar door intervisiemomenten. Na het volgen van een training komen de collega’s samen om te bespreken hoe de geleerde lessen zijn toegepast. En staat er een zomereditie gepland! Zodat we van elkaar inspireren en van elkaar leren, en kwaliteit leveren bij opdrachtgevers. 

 

Wil je meer weten over deze manier van kennisdelen? Stuur onze collega’s Lidewij ter Hofstede l.terhofstede@nautus.nl of Lieke Treffers l.treffers@nautus.nl een berichtje. Ze praten er graag met je over door.