08-11-2023

Binnenlands Bestuur: Inkomensregelingen vaak niet bekend

Afgelopen zomer vertelden we over onze opdracht over het versterken van de toegankelijkheid van de Arnhemse Inkomensregelingen. Binnenlands Bestuur pikte dit op en plaatste twee aanvullende berichten hierover. 

Arnhem loopt voorop als het gaat om versterken van de lokale Inkomensregelingen. Zij vroegen onze hulp bij het in kaart brengen van de gemeentelijk regelingen. Want regelingen zijn er om gebruikt te worden. Nauturianen Saskia Timmer en Max Boeschoten hebben daarvoor het afgelopen jaar samengewerkt met collega’s van de gemeente, het Nibud en het CBS. Het onderzoek en de uitkomsten zouden zijn een best practice voor andere gemeenten. Binnenlands Bestuur pakte ons eerdere bericht op en licht het nog verder toe.

Onderzoek bracht onbekendheid aan het licht
Door het niet gebruiken van regelingen krijgen de doelgroepen waarvoor de regelingen bedoeld zijn niet waar ze recht op hebben. Belangrijkste oorzaken zijn de onbekendheid, maar ook de ontoegankelijkheid van de regelingen. De onderzoekers adviseren de gemeente om, ondanks dat dit hogere kosten zal betekenen, te streven naar een bereik van 100 procent. ‘Omdat deze regelingen voor elke inwoner die er recht op heeft veel verschil maken.’

Daarnaast blijkt dat het lastig is informatie te vinden als je niet direct in contact staat met een van de maatschappelijke organisaties. Ook de complexiteit van de het indienen van een aanvraag is een belemmerde factor. En als laatste is communicatie heel belangrijk. Een van de aanbevelingen is dan ook om zoveel mogelijk werkende mensen te bereiken door bijvoorbeeld spreekuren te organiseren in de avonduren. Lees hier het hele artikel online op Binnenlands Bestuur.

Regels? Negeren of afschaffen
Een tweede artikel in Binnenlands Bestuur volgde. ‘De discussie over verantwoordelijkheden van inwoners kun je pas voeren als het systeem staat’, zegt Arnhemse wethouder Mark Lauriks in dit artikel. Hij vertelt over hoe de onderzoeksvragen de gemeente wel dwongen om het beter te doen. Met het doel alle mensen die recht hebben op de inkomensregelingen ook echt te bereiken. Daar was extra geld voor nodig. En Arnhem regelde dit geld.
Lees het hele artikel met de wethouder online op Binnenlands Bestuur.