Nautus Lunchbox

Opdrachtgeverschap in het sociaal domein

Goed opdrachtgeverschap is iets anders dan de baas spelen. Wanneer je als gemeente taken uitbesteedt is het van belang regie te kunnen voeren. Op het samenwerkingsproces, de resultaten en de financiële kaders. Of het nu gaat om inkoop, subsidieverlening of gezamenlijke uitvoering in een gemeenschappelijke regeling: de vormgeving van het opdrachtgeverschap is zeer bepalend voor het succes.

Goed opdrachtgeverschap is van groot belang om regie op de samenwerking te kunnen voeren. Daarom moet duidelijk zijn wat de opdracht is, wat wordt uitgesloten, waarop gestuurd kan worden en waarover verantwoording wordt afgelegd.

Welke positie wil je?
Voordat je een samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitwerkt en inricht, moet helder zijn welke positie je in die relatie wilt innemen. Ben je de baas, de klant of een partner? Deze positionering is bepalend voor de inrichting, de werking en de effecten van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

En hoe ziet dat er dan uit?
Hoe bepaal je die gewenste positie? En wat vindt de andere kant van de tafel eigenlijk? Hoe zorg je vervolgens dat de wens praktijk wordt? Hoe zien organisatie- en overlegstructuren er uit en op welke manier beleg je rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Hoe geef je invulling aan informatiebehoefte, stroomlijn je de belangen en creëer je vertrouwen? En wat leg je vast in contracten of afspraken? En wat betekent dat allemaal voor de financiële kant van het verhaal?

Nautus Lunchbox: een gratis workshop
Nautus heeft veel kennis verzameld over opdrachtgeverschap in het sociaal domein. Vanuit wetenschap én de praktijk. Wij hebben die kennis gebundeld in een leuke, gratis workshop vol met concrete handvatten om de relatie met je opdrachtnemers goed in te richten.

Staat jouw gemeente aan de vooravond van een nieuwe samenwerking of willen jullie een bestaande samenwerking (in de vorm van een GR, een inkoop- of subsidierelatie) tegen het licht houden? Dan is de Nautus Lunchbox ‘Opdrachtgeverschap in het sociaal domein’ een mooie start. We helpen je bij het ontwikkelen van een sterke positie als opdrachtgever en het vormen van een effectieve samenwerking.

We verzorgen de Lunchbox op jouw locatie (bijvoorbeeld tijdens de lunch?) of online in de vorm van een webinar voor een groep van ongeveer 8 personen. Interesse? Neem dan contact op met Joost.

Interesse in deze lunchbox?

Stuur Jelmer dan nu een mail via de knop rechts. Of bel/whatsapp hem direct op 06-57 15 67 01.

Mail Jelmer